Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod Category Blog Zpráva ze sympozia projektu CYTO na kongresu nemlek 2010
Zpráva ze sympozia projektu CYTO na kongresu nemlek 2010 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pátek, 03 Prosinec 2010 23:11
V rámci Pracovního sympozia projektu CYTO uskutečněném na 14. kongresu nemocničních lékárníků byla prezentována a diskutována témata související s riziky práce s cytotoxickými léčivy.
Přednáška Mgr. Pavla Odrášky (Výsledky a přínosy dosavadního monitoringu zdravotnických zařízení cytostatiky) byla zaměřená především na výsledky studií provedených v Masarykově onkologickém ústavu, jejichž cílem bylo popsat výši a rozšíření kontaminace na pracovištích pověřených přípravou a aplikací cytostatik. Kromě výsledků z uvedeného pracoviště byly v rámci této prezentace představeny také výsledky monitoringu povrchové kontaminace cyklofosfamidem a platinou prováděném v nemocničních lékárnách ČR.
Přednáška PharmDr. Stanislava Synka (Sledování kontaminace 5-FU aneb jak snížit kontaminaci na pracovišti přípravy cytostatik) popisovala vlastní zkušenosti autora s omezováním kontaminace pracoviště pomocí několika nápravných opatření, např. důsledné oddělení prostor pro práci s cytostatiky od ostatních prostor (tzv. zónování pracoviště), a pravidelná dekontaminace pracovních ploch 2% roztokem chlornanu sodného. Hlavní důraz byl kladen na snížení kontaminace v prostorách, kde se nepoužívají ochranné pomůcky a kdy postupnými kroky došlo ke snížení kontaminace 5-FU na velmi nízkou úroveň (pod hranici detekce analytické metody).
Tématem správného zacházení s cytostatiky a zvyšování bezpečnosti práce na onkologických pracovištích se dále podrobněji zabývala přednáška PharmDr. Lenky Doležalové (Návrhy opatření pro zvýšení bezpečnosti práce s cytotoxickými léčivy: organizace práce, technická opatření, školení personálu). Tato přednáška přehlednou formou shrnula praktická doporučení vztahující se k práci s cytostatiky na jednotlivých úsecích pracovišť vyhrazených pro přípravu a aplikaci chemoterapie.
Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. pak na závěr sympozia představil jednu z aktuálních aktivit projektu CYTO, která spočívá ve vytvoření návrhu pravidelného monitoringu kontaminace onkologických pracovišť cytostatiky. V rámci své přednášky se pak doc. Bláha věnoval především argumentům vypovídajícím o významu a potřebě zavedení tohoto kontrolního opatření do systému zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (více v podkladech k přednášce Návrh a možnosti pravidelného monitoringu kontaminace ve zdravotnických zařízeních nakládajících s cytostatiky).
Na závěr sympozia bylo provedeno dotazníkové šetření názorů přítomných posluchačů z řad odborné zdravotnické veřejnosti na praktické otázky související se zaváděným monitoringem, k jehož výsledkům bude přihlíženo při vypracovávání finálního návrhu. Vypracovaný návrh bude společně s dalšími informacemi ohledně realizace monitorovacích kampaní v roce 2011 zveřejněn na webových stránkách projektu CYTO (www.cytostatika.cz).
Mgr. Pavel Odráška, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Sobota, 04 Prosinec 2010 14:26
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack