Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod Category Blog Zpráva z Follow-up konference nemocničních lékárníků
Zpráva z Follow-up konference nemocničních lékárníků PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Středa, 22 Červen 2011 21:17

Prezentace z konference, o kterých je řeč v následujícím článku, jsou dostupné registrovaným uživatelům v sekci "Prezentace z kongresů".

O druhém červnovém víkendu se v těsné blízkosti Rychnova nad Kněžnou konala Follow-up konference nemocničních lékárníků, které se zúčastnilo přes 50 nemocničních lékárníků a zástupců farmaceutických výrobců. Vzhledem k překotným změnám ve zdravotnictví, které se dotýkají také lékárníků, bylo témat pro páteční diskusi mnoho. Sobotní program pak byl věnován možnostem výzkumu v nemocničních lékárnách a způsobu jeho publikace v odborném tisku.

V úvodním sdělení prvního pátečního bloku věnovaného ambulantním pozitivním listům (APL) zaznělo mnoho otázek na téma: co je to ambulantní pozitivní list, k čemu slouží, jak je využíván, jaké problémy vyvstanou při jeho tvorbě, aktualizaci, dodržování a vyhodnocování. Na tento úvod navázal příspěvek Mgr. Hojného s konkrétní analýzou zkušeností více než pětiletého fungování APL v IKEMu. Přednáška se věnovala aktuální situaci v regulaci lékové politiky ČR, dozvěděli jsme se historii APL v IKEM a další část se věnovala problematice nákupů léčiv, veřejným zakázkám, včetně praktických příkladů.

Další téma diskutované v tomto bloku - zdravotnické prostředky (ZM) - přednesla PharmDr. Holubová z FN Brno. Posluchači se dozvěděli o aktivitě tří fakultních nemocnic - FN Brno, FN Plzeň a FN u sv. Anny v Brně - snaze o kategorizaci zdravotnických prostředků tak, aby toto členění bylo využitelné pro zadání veřejných soutěží a výpočet nákladů na léčbu. Rodí se tak pracovní skupina, jejímž cílem je vytvořit několikaúrovňový strom kategorií ZM, napárovaný na kódy čísleníku VZP. V následné diskusi byly zmíněny dřívější pokusy o kategorizaci ZM a také úloha výrobců, jejichž pomoc je při tvorbě takového číselníku v některých případech důležitá. Pracovní skupina bude také komunikovat s VZP o možnostech změn v číselníku VZP podle současných požadavků.

V posledním příspěvku úvodního bloku nás PharmDr. Heislerová z Ministerstva Zdravotnictví seznámila s problematikou regulace vstupu nových léčivých přípravků na trh, vysvětlila pojmy jako jsou racionální farmakoterapie, Evidence Based Medicine, inovativní léčivý přípravek a HTA analýza (Health Technology Assessment). Přehledná prezentace obsahuje množství odkazů na instituce a odborné internetové zdroje, kde lze čerpat validní informace o účinnosti jednotlivých léčiv, zdravotnických protředků, léčebných procedur apod...

Témat pro diskusi po tomto bloku se nabízelo mnoho, nakonec zvítězilo téma aktuální a najpalčivější - problematika související se novelou zákona o DPH, legitimita obratových bonusů. Dne 29.4.2011 zveřejnilo Generální finanční ředitelství informaci k uplatňování DPH u skont a bonusů, v diskusi bylo prezentováno několik odlišných interpretací, svůj pohled na problém přinesli i přítomní zástupci farmaceutických výrobců.

Druhý páteční blok byl věnován aktuální legislativě. Nejdříve však PharmDr. Horák, místopředa Sekce nemocničních lékárníků seznámil přítomné se zajímavostmi z jednání General Assembly EAHP, které se konalo na začátku června v Dublinu. Podrobnosti se dozvíte z článku v některém z následujících čísel Časopisu českých lékárníků a v Medical Tribune.

Následující úvaha PharmDr. Horáka se věnovala tématům souvisejícím s reformou zdravotnictví - poplatek za recept, levné léky bez úhrady ZP, generická preskripce, aukce zdravotních pojišťoven apod...Mgr. Hojný pak přítomné seznámil s tím, jak se protikorupční opatření MZ projevily v praxi IKEM. Nesmírně zajímavý byl příspěvek kolegyně PharmDr. Kubínové z Nemocnice Jihlava na tuto problematiku - z pohledu nemocnice řízené krajem, nepodléhající přímo MZ. O tom, že to bylo zajímavé povídání svědčí citace z dokumentu "Protikorupční strategie kraje Vysočina": „Všechna pravidla a opatření popsaná v Protikorupční strategii je třeba uplatňovat přiměřeně,  s rozumem, s ohledem na hodnotu operace, míru rizika, očekávaný přínos a nákladovost (finanční i časovou, resp. z hlediska nároků na lidské zdroje). Zavádění jednotlivých opatření  do praxe může být prováděno různými způsoby, pro každé jednotlivé opatření vždy  způsobem, který se jeví jako nejvhodnější, poskytující nejlepší poměr přidané hodnoty  vůči nákladům na jeho zavedení a užívání.“
Celý blok uzavřelo sdělení prezidenta ČLnK PharmDr. Havlíčka, v němž osvětlil současný stav denně se měnící verze připravované novely Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zmíněná novela byla Poslaneckou sněmovnou schválena 20.června a míří do Senátu.

Informace o sobotním programu přineseme v následujícím textu.

 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Čtvrtek, 23 Červen 2011 09:30
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack