Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod Category Blog Zpráva ze zasedání ESOP, Hamburk 2013
Zpráva ze zasedání ESOP, Hamburk 2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 18 Březen 2013 21:30

V dnech 24.-25.1.2013 se v nevlídném a zasněženém Hamburku uskutečnilo zasedání Evropské společnosti onkologické farmacie ESOP. Českou republiku zastupovali dva delegáti: Irena Netíková z VFN, a Roman Goněc z MOÚ.

Zasedání bylo zahájeno zprávou o činnosti, kterou přednesl prezident společnosti Klaus Meier. V rámci zasedání se konaly volby do orgánů společnosti. Prezidentem zůstal Klaus Meier (D), viceprezidenty Alain Astier (F) a Stavroula Theophanous-Kitiri (CY), pokladníkem Camille Gross (LUX). Po dlouholeté činnosti skončil ve funkci sekretáře ze zdravotních důvodů Per Hartvig-Honoré, kterého nahradí Andrea Eberl (SLO).
Pokladník společnosti Camille Groos seznámil delegáty s předběžným odhadem výsledku rozpočtu v roce 2012, který by měl skončit výrazným přebytkem díky úspěšně uspořádanému kongresu. Dále upozornil na to, že některé členské státy dosud neuhradily členské příspěvky. Jelikož delegáti z těchto států se zasedání nezúčastnili, nepodařilo se zjistit příčinu tohoto stavu.
Bylo rozhodnuto, že dosud fungující systém výborů bude nahrazen větším počtem menších projektů zabývajících se zcela konkrétními problémy a úkoly. Zasedání delegátů se zúčastnili i delegáti z Maroka a Egypta, kteří jako nečlenové mají pouze poradní hlas. Protože ale mají zájem o řádné členství, nevylučuje se, že by v budoucnosti mohli být přijati. Rozšiřování ESOP by mohlo proběhnout právě směrem do arabských zemí, které mají úzké vazby na evropskou onkologickou farmacii.
 
Pokud jde o spolupráci s obdobnými organizacemi, ESOP jako organizace je členem ECCO a tato spolupráce byla hodnocena velmi pozitivně. Právě spojení s ECCO stojí za úspěchem kongresu a ECCO se velmi vstřícně staví i k výměně poznatků a informací. Na druhou stranu spolupráce s ISOPPem vázne na neochotě protistrany poskytovat informace nečlenům. Nabízená 10% sleva na členském příspěvku pro členy ESOP (a tím několik tisíc onkologických nemocničních lékárníků v Evropě) nemá šanci se setkat s vlídným přijetím, když roční členský poplatek v ESOP je 1 euro, v ISOPP (se slevou) asi 60 dolarů. Výměnou za tuto slevu ISOPP požadoval členství svých členů v ESOP zadarmo.
 
Hlavními cíli společnosti nadále zůstávají jištění kvality při přípravě cytostatik, prevence kontaminace v distribuci i lékárnách a snaha sjednotit tyto aktivity na celoevropské úrovni. V neposlední řadě pak vzdělávací programy a vzájemné sdílení zkušeností a vědomostí.
 
Hlavní akcí, kterou ESOP v roce 2012 pořádal, byl vůbec první kongres European Conference of Oncology Pharmacy, který se konal v Budapešti a jehož se zúčastnilo více než 500 farmaceutů z celé Evropy. Bylo rozhodnuto, že kongres se bude nadále konat vždy v sudém roce a v obdobném termínu, pro rok 2014 byl vybrán Krakov.
ESOP bude nadále pokračovat v pořádání kurzů onkologické farmacie (Masterclass) na dvou úrovních tak, jako doposud. Tento každoročně pořádaný týdenní kurz je určen všem zájemcům o onkologickou farmacii a pokrývá všechny její aspekty, od organizačních, přes technické vybavení až po klinickou farmacii.
 
Na zasedání tradičně navazoval kongres Norddeutsche Zytostatika Workshop, a to jeho už 21. ročník.
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Pondělí, 18 Březen 2013 21:47
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack