Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod Category Blog 17. kongres nemocničních lékárníků je úspěšně za námi
17. kongres nemocničních lékárníků je úspěšně za námi PDF Tisk Email
Napsal uživatel michal hojný   
Neděle, 17 Listopad 2013 22:38

Letošní kongres byl tematicky věnován seniorům a specifikům farmakoterapie této věkové skupiny.

Před téměř 600 nemocničními lékárníky a farmaceutickými asistenty Kongres slavnostně zahájil ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, MBA, který účastníky seznámil s aktuálním ekonomickou situací ve zdravotnictví a prioritami úhradové vyhlášky pro rok 2014. „Navštěvuji akce nemocničních lékárníků rád pro jejich konstruktivní a přátelskou atmosféru“, řekl na závěr svého sdělení ministr zdravotnictví, který dal akci nemocničních lékárníků přednost před sjezdem České lékařské komory probíhajícím souběžně v Brně (fotogalerie na konci článku).

Sobotní přednáškový dopolední program zahájila prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, která se v úvodním sdělení zabývala obecně farmakoterapií starších nemocných a léčivy nevhodnými ve stáří. Pohled kardiologa na terapii seniorské populace nabídnul ve své přednášce MUDr. Ivan  Řiháček, PhD. z II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Poruchami paměti trpí velká část starších pacientů, proto se o tomto aktuálním problému zmínila ve svém sdělení prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.  z neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně.

Prezentace z přednášek zveřejníme v nejbližších dnech.

Každoročně v průběhu kongresu setkávají členové pracovních skupin onkologické farmacie a individuálně připravovaných léčiv na workshopech a volných sděleních. Se zájmem účastníků se setkaly prezentace nových receptur pro individuální přípravu léčiv doplněných o stabilitní studie (např. omeprazol suspenze, oční kapky s obsahem vankomycinu a nebo orální gel s budesonidem). Takto individualizovaná farmakoterapie je mnohdy jedinou možností pro léčbu specifických skupin pacientů, např. pediatrických. Z praktického hlediska byla velmi přínosná také retrospektivní sdělení hodnotící zkušenosti s využitím robotických technologií v individuálních přípravách.

Část odborného bloku byla věnována také volným sdělením kolegů – klinických farmaceutů. Zazněly konkrétní příklady zapojení farmaceutů do multidisciplinárního týmu s cílem identifikovat a řešit DRP (drug-related-problems). „Ve spolupráci s lékaři a dalšími odborníky klinického týmu přispíváme k optimalizaci terapie hospitalizovaných pacientů. Naší činností zvyšujeme účinnost a bezpečnost užívaných lékových režimů a tím přispíváme také k optimalizaci nákladů na farmakoterapii a léčbu obecně.“ Zhodnotila zapojení farmaceutů do klinických týmů Mgr. Kornélie Chrapková, PG Dip, vedoucí Oddělení klinické farmacie Ústavní lékárny IKEM.

Během sobotního odborného programu probíhal také blok volných sdělení farmaceutických asistentek za účasti zástupkyně slovenské Sekce farmaceutických laborantů Aleny Bohúňové.  I tento blok volných sdělení byl tematicky navázán na zaměření kongresu. K zamyšlení nad postavením seniorů přispělo bezesporu sdělení „Jak se žije seniorům v Čechách?“ uskutečněné s využitím dotazníkového šetření ve dvou vzorcích populace – u seniorů a adolescentů. „Těší nás neustálý a vzrůstající zájem kolegů, nemocničních lékárníků a farmaceutických asistentů o každoroční kongres.  "Navzdory těžkostem a pracovní náročnosti v letošním roce, vzrůstá zájem o zvyšování odbornosti, výměnu zkušeností a zvyšování úrovně poskytované nemocniční lékárenské péče. Centrem našeho zájmu je prospěch pacienta." zhodnotila kongres předsedkyně Sekce nemocničních lékárníků ČFS PharmDr. Helena Rotterová, MBA, vedoucí lékárník VFN Praha.


Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Středa, 20 Listopad 2013 08:14
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack