Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod Category Blog Zpráva z European Summit on Hospital Pharmacy
Zpráva z European Summit on Hospital Pharmacy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marek Lžičař   
Pátek, 08 Srpen 2014 00:49

Evropská asociace nemocničních lékárníků uspořádala v Bruselu ve dnech 14.-15. května 2014 mezinárodní setkání nemocničních lékárníků a dalších zdravotnických pracovníků a zástupců pacientů s názvem European Summit on Hospital Pharmacy. Setkání se zúčastnili zástupci 31 profesních organizací nemocničních lékárníků z celé Evropy, kteří společně se zástupci další zdravotnických profesních organizací a za účasti několika pacientských sdružení úspěšně zakončili více než půl roku trvající přípravy této události schválením praktických oborových standardů.

Standardy pro práci lékárníka byly dostupné v obecné podobě v tzv. Basel Statements, tedy v souboru prohlášení široce diskutovaném a následně schváleném na kongresu FIP v Basileji v roce 2008. V následujících letech vyvstala potřeba blíže specifikovat požadavky na všechny činnosti, které se běžně provádějí v evropských nemocničních lékárnách. Výsledkem byla pracovní verze standardů, kterou pak měli možnost nominovaní delegáti již půl roku před konáním Summitu upravovat a diskutovat o ní za použití metody Delphi na webových stránkách EAHP. Náročným procesem menších i větších změn byla vytvořena sada 45 výroků, použitelných k následným fázím jednání již v rámci Summitu.

Více než 100 účastníků bylo na začátku Summitu náhodně rozděleno do 6 diskusních skupin, kde měli kriticky zhodnotit formulace navrhovaných výroků. Účastníci tak postupně prošli všech 6 tematických okruhů (Úvod, Zásobování a objednávání, Příprava a výroba, Klinická farmacie, Bezpečnost pacientů, Vzdělávání) a měli opět možnost pozměnit, doplnit nebo naopak vypustit části navrhovaných výroků. Facilitátoři, řídící každou z diskusních skupin na závěr dne všechny připomínky zpracovali a dlouho do noci připravovali závěrečné formulace výroků.

Následující den jednání pokračovalo hlasováním o jednotlivých výrocích. Účastníci za použití hlasovacích zařízení zvolili jeden ze čtyř možných postojů k výroku (Rozhodně souhlasím/Souhlasím/Nesouhlasím/Rozhodně nesouhlasím), který nejlépe charakterizoval jejich postoj, resp. postoj jimi zastupované organizace. Všech 44 výroků bylo nakonec schváleno, většinou s výsledkem „Rozhodně souhlasím“.

Co tedy vlastně schválené „European Statements of Hospital Pharmacy“ obsahují? Pokud budete mít zájem o originální verzi, zde   je možné si vše přečíst. EAHP v dohledné době zajistí překlady těchto standardů do mateřských jazyků účastnických zemí.

Stručně lze shrnout znění dokumentů takto:

  • Ve všech nemocnicích by měli být k dispozici nemocniční lékárníci, kteří budou zodpovědní za optimální použití léků s ohledem na bezpečnost a účinnost terapie.
  • Veškerá farmakoterapie, předepisovaná hospitalizovaným pacientům, by měla být  zkontrolována a zhodnocena nemocničním lékárníkem co nejdříve před podáním léků pacientovi.
  • Nemocniční lékárníci by měli hrát plnohodnotnou roli při rozhodování o farmakoterapii, ve spolupráci s pacienty a ostatními zdravotnickými pracovníky.
  • Nemocniční lékárníci by měli mít přístup ke zdravotním záznamům pacientů. Do zdravotních záznamů pacientů by měly být zaznamenány všechny klinické intervence nemocničních lékárníků, aby bylo možné zvyšovat kvalitu těchto intervencí.
  • Klinicko-farmaceutické služby by měly být neustále rozvíjeny k prospěchu pacienta.

Vytvořením a jednomyslným schválením tohoto důležitého dokumentu všemi zúčastněnými skupinami vznikl základ pro spolupráci mezi nemocničními lékárníky a ostatními zdravotnickými profesionály s cílem zajistit bezpečnou, účinnou a dostupnou léčbu pro pacienty v každé z evropských zemí. Doufejme, že schválené European Statemenst of Hospital Pharmacy pomohou upevnit postavení nemocničního lékárníka v systému zdravotní péče v České republice v takové podobě, jaká je důstojná vzhledem k náročnosti, důležitosti a odpovědnosti této profese.

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Pátek, 08 Srpen 2014 08:05
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack