Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod Category Blog PharmDr. Marcela Heislerová, PhD. novou vedoucí Katedry lékárenství IPVZ
PharmDr. Marcela Heislerová, PhD. novou vedoucí Katedry lékárenství IPVZ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Petr Horák   
Čtvrtek, 15 Leden 2015 00:25

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte, abych Vám, kdo se účastníte či zajímáte o specializační vzdělávání, oznámil změny ve vedení Katedry lékárenství IPVZ. Ke konci roku jsem se rozhodl rezignovat na post vedoucího této katedry.
Toto rozhodnutí ve mně zrálo delší čas a důvodů, které mne k tomu vedly, je více. Nejpodstatnější je to, že již nemohu věnovat vedení Katedry a organizaci specializačního vzdělávání tolik času, kolik by bylo třeba. Vývoj nemocničního lékárenství jde za poslední roky rychle kupředu, a povinnosti nemocničních lékárníků jdou dnes daleko za hranici provozu samotné lékárny. Proto logicky rostly i nároky na mě jako vedoucího lékárníka v Motole a poslední rok mě přesvědčil, že kombinovat post vedoucího lékárníka v největší české nemocnici a post na Katedře je nadále nad moje (nejen) časové možnosti. Svůj omezený časový fond chci také specifičtěji věnovat oblasti nemocniční farmacie.
Co je ale výrazně důležitější, než mé důvody, je fakt, že Katedra za mě na post vedoucí získává více než adekvátní náhradu, a to PharmDr. Marcelu Heislerovou, PhD. Věřím, že její znalosti, zkušenosti, pedagogické vlohy a entusiasmus budou pro Katedru a celé specializační vzdělávání v lékárenství velkým přínosem. Kromě svých nesporných schopností paní doktorka určitě přinese i nové, svěží nápady, které Katedru posunou zase dále. Dr. Heislerová kromě působení v lékárně, akademické sféře i státní správě získala zkušenosti mj. i jako členka prestižní vědecké rady Evropské asociace nemocničních lékárníků.

Já osobně bych rád poděkoval všem, kdo se spolu se mnou v minulých letech na organizaci a realizaci specializačního vzdělávání podíleli. Všem kolegyním a kolegům z Katedry, kteří za někdy ne úplně dobrých ekonomických podmínek na Institutu udrželi kontinuitu a pomáhali postupně zlepšovat úroveň našich vzdělávacích akcí a na jejichž bedrech leží kromě samotného vzdělávání i řada organizačních a provozních povinností.
Vám všem, kdo umožňujete, aby se na Vašich pracovištích konaly stáže a atestační zkoušky; bez Vaší ochoty a vstřícnosti by specializační vzdělávání vůbec nemohlo fungovat.
Vám všem, kdo přispíváte svými prezentacemi ke vysoké kvalitě našich vzdělávacích akcí či trávíte mnoho času účastí u zkoušek - díky za Vaše nasazení!
Děkuji i za konstruktivní kritiku, kterou jsem se snažil využít k dalšímu zlepšení Katedry, byť ne všechno bylo v mé moci.
A v neposlední řadě patří můj dík a uznání všem kolegům, kteří se k atestaci poctivě připravili a svým výkonem komisi zvedli náladu. Jsou nadějí pro naši profesi!
A nesmím zapomenout na ty vedoucí lékárníky a školitele, kteří se poctivě věnují svým mladším kolegům a snaží se jim předat své zkušenosti. Myslím, že je nutné si uvědomit, že mateřské pracoviště atestanta má na jeho úspěch a znalosti bezpochyby větší vliv než časově omezené vzdělávací akce IPVZ. Za těch několik týdnů na povinných vzdělávacích akcích nikdy nelze dohnat deficit způsobený vlastním nedostatečným nasazením či málo rozvíjejícím prostředím v každodenní praxi.
Tedy - ještě jednou - děkuji a těším se na další spolupráci, protože úplně oblast specializačního vzdělávání neopouštím.


Petr Horák
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Čtvrtek, 15 Leden 2015 13:55
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack