Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod Category Blog Informace výboru Sekce NL k chystané novele zákona č. 95/2004 Sb. formou otázek a odpovědí
Informace výboru Sekce NL k chystané novele zákona č. 95/2004 Sb. formou otázek a odpovědí PDF Tisk Email
Napsal uživatel Petr Horák   
Pondělí, 14 Září 2015 21:47

Výbor Sekce nemocničních lékárníků reaguje na nejasnosti, dotazy a případně zavádějící informace, které vznikají v souvislosti s plánovanou novelizací zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Byť se jedná o předpis, který je aktuálně teprve v připomínkovém řízení, jeho potenciální dopad na obor je relativně velký. Považujeme proto za nutné deklarovat jasné stanovisko a směr, kterým by se dle našeho názoru mělo ubírat vzdělávání a kompetence v našem oboru. Zdůrazňujeme, že níže uvedené se vztahuje k pracovnímu návrhu zákona, jehož znění dost možná dozná dalších změn (14. 9. 2015).

Podporuje výbor Sekce nemocničních lékárníků (SNL) změny v zákoně, jak je navrhuje Ministerstvo zdravotnictví?

Ano. Návrh MZd vychází z konsenzu, kterého bylo před několika lety dosaženo za značného přispění tehdejšího náměstka ministra MUDr. F. Poláka a nynějšího ředitele Odboru vědy a lékařských oborů Mgr. Z. Podhrázkého. Tohoto konsenzu mezi jednotlivými odbornými organizacemi farmaceutů, akreditačními komisemi a dalšími zainteresovanými bylo dosaženo po mnoha letech marného snažení, a považujeme za nevhodné tehdejší dohodu jakkoliv narušovat.

Jaké jsou hlavní navrhované změny zákona pro nemocniční lékárníky?

1. Změna struktury vzdělávacích oborů. Kromě “technologických” oborů budou existovat základní obory veřejné (nebo praktické, bude-li přijata změna názvosloví) lékárenství a klinická farmacie. Nemocniční lékárenství bude oborem nástavbovým.

2. Absolvování nástavbového oboru nemocniční lékárenství bude absolvent získávat zvláštní specializovanou způsobilost s konkrétními kompetencemi uvedenými v zákoně.

3. Mělo by dojít ke zkrácení průpravy z základním oboru veřejné lékárenství.

Jaké budou kompetence specialisty v nástavbovém oboru oboru nemocniční lékárenství?

Specialista v nástavbovém oboru nemocniční lékárenství bude mít kompetence k vedení nemocniční lékárny s přípravou zvlášť náročných lékových forem (ZNLF) a samostatnému výkonu činností při přípravě ZNLF.

Bude pozice vedoucího lékárníka vázána na zvláštní specializovanou způsobilost v oboru NL?

Ano, pokud lékárna připravuje ZNLF.

Co když jsem získal/a specializovanou způsobilost v oboru nemocniční lékárenství podle nyní platné právní úpravy?

Vaše způsobilost nebude dotčena, zákon ji převede na zvláštní specializovanou způsobilost v oboru nemocniční lékárenství (nebudete tedy muset nic dalšího absolvovat po formální ani jiné stránce).

Jsem ve funkci vedoucího lékárníka NL, která připravuje ZNLF, ale nemám specializovanou způsobilost v oboru NL. Budu muset z funkce odstoupit, nebo budu odvolán/a?

Ne, zákon umožní čtyřleté přechodné období, během kterého si zvláštní specializovanou způsobilost budete moci doplnit. Toto čtyřleté období odpovídá dvojnásobku doby trvání navrhovaného nástavbového oboru.

Podle nového zákona se tedy na přípravě ZNLF nebudou moci podílet kolegové bez příslušné specializace?

Kolegové bez příslušné specializace ji budou moci provádět pod odborným dohledem příslušného specialisty.

Nezkolabuje nemocniční lékárenství při takto nastavených požadavcích?

Podle našeho názoru k tomu není sebemenší důvod. Na rozdíl od některých kritiků máme k této problematice k dispozici konkrétní data:
Za posledních 10 let absolvovalo úspěšně specializační vzdělávání v oboru NL více než 150 kolegů, další přibudou před platností zákona. K tomu je nutné přičíst množství kolegů, kteří specializaci v NL získali převodem specializací dle starších předpisů.
K situaci v konkrétních lékárnách si SNL provedla dotazníkový průzkum, který mj. potvrdil, že u více než 75 % NL s přípravou ZNLF již nyní vedoucí lékárník splňuje předepsané požadavky. Ze zbývajících 10 lékáren 5 kolegů uvedlo, že si specializaci hodlá doplnit, 5, že ne. Předpokládáme, že těchto 5 kolegů případně svůj názor přehodnotí, nicméně i kdyby ne, kolaps nemocniční farmacie kvůli tomu bezpochyby nehrozí.

Proč se bráníte konceptu “jednoho lékárenství“, který prezentuje mj. vedení GML?

Protože se domníváme, že něco jako “jedno lékárenství“ je možná konceptem třetího světa, ale nikoliv vyspělého zdravotnického systému. Nemocniční lékárenství se ubírá řadou směrů, jimiž se dnes veřejný sektor v lékárenství nevěnuje a z principiálních důvodů ani věnovat nemůže. Příprava ZNLF je jen jeden z nich, byť jako nejsnáze uchopitelná problematika byla použita jako hlavní deskriptor pro účely legislativy. Všichni, kdo se v nemocnicích pohybujeme, víme, že zodpovědnost nemocničních lékárníků dnes prostupuje všemi okolnostmi zacházení s léčivy v nemocnicích, včetně verifikačních systémů aplikace, managementu high-risk léčiv a spousty jiných. Další výzvy, jak jsou např. moderní terapie, jsou před námi.
To, že v Evropě vznikly European Statements of Hospital Pharmacy, které jako první dokument připravený nejen samotnými nemocničními lékárníky, ale i dalšími zdravotnickými profesionály a dokonce pacienty, a také fakt, že EAHP na základě pověření Evropské komise připravuje půdu pro harmonizovanou specializaci v nemocničním lékárenství, ukazuje že snahy naší Sekce nejsou nijak neopodstatněné či izolované.
Celá věc má ovšem i konkrétní důvody v oblasti organizaci vzdělávání. Pokud přijmeme (podle našeho názoru samozřejmý) koncept, že specialista na nějakou činnost, v našem případě třeba ZNLF, je skutečně prakticky i teoreticky vyškolen v dané problematice, je nesnadné si představit, že by např. našich zhruba 40 pracovišť pro přípravu cytostatik dokázalo za rok řádně vyškolit zhruba 200 školenců. To je nereálné a navíc zcela zbytečné, protože této problematice by se ve finále věnovalo možná 1 % proškolených. To by s sebou neslo zbytečné náklady a úsilí pro školitele i školence.
Naším trvalým názorem je, že by reprezentanti oboru veřejné lékárenství měli spíše hledat prostor pro rozvoj svého oboru, než se snažit o nesmyslnou nivelizaci nemocničního lékárenství. Jsme přesvědčeni, že na poli veřejného lékárenství je řada atraktivních a vysoce odborných otázek, které by mohly být rozvíjeny ku prospěchu oboru i pacientů.

Jak vnímáte názor, že funkce vedoucího lékárníka NL je čistě manažerská, a jako taková by neměla být vázána na konkrétní specializaci

Jde o zcela chybný názor, který může mít jen ten, kdo nemocniční lékárnu nikdy řádně nevedl. Navíc jde o názor vyloženě zhoubný pro celou farmacii, protože obdobně můžeme nahlížet i na funkci jakéhokoliv vedoucího lékárníka. A kde se potom zastavíme? Je-li to funkce manažerská, je vůbec třeba, aby v ní byl lékárník? Myslíme, si, že kolegové, kteří tento názor razí, by se raději měli zamyslet nad tím, co udělali pro směřování a vnímání vlastního oboru.

*

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Pondělí, 14 Září 2015 21:55
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack