Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod Category Blog Reakce na rozhovor serveru Apatykář s Mgr. Markem Hampelem
Reakce na rozhovor serveru Apatykář s Mgr. Markem Hampelem PDF Tisk Email
Napsal uživatel Helena Rotterová   
Pondělí, 14 Září 2015 22:05
Vážení a milí kolegové.
Po přečtení rozhovoru p. Mgr. Hampla s redaktorem, jehož totožnost jsem u článku nenašla, jsem se rozhodla napsat k některým diskutovaným tématům drobný komentář. Mimochodem, zaujal mě i redaktor. Podbízivostí, která provází dotazy celého rozhovoru, by obstál i v normalizačním Rudém Právu v minulém století. 
Je zřejmé, že výše úhrady tzv. signálního výkonu, včetně DPH, je neuspokojivá a věřím panu magistrovi, že jednání o navýšení jsou náročná až vyčerpávající. Za to, že se tak angažuje, mu patří i mé poděkování. Podporuji jeho snahu o navýšení signálního výkonu při výdeji na recept (i naší lékárny se to významně týká).
Uplatnění výkonu farmaceuta ve veřejné lékárně vidím rovněž velmi skepticky. Zatímco lékaři byli hned na začátku 90. let postaveni před tvrdou realitu sebezáchovně koncipovat požadavky na výkony ve svých jednotlivých odborných disciplínách, lékárníci byli v té době velmi dobře ekonomicky saturováni výší obchodní přirážky. Přiznejme si, že nás úvahy o výkonech ve farmacii v té době ani netížily, ba dokonce většinu z nás ani nenapadly. 
Dnes je situace podstatně odlišná. Definovat výkon, který bude přijatelný zejména po všech formálních stránkách pro příslušnou komisi MZ ČR i následně pro ZP, je pro farmaceuty úkol nový. Zvládnout, co možná ihned, čtvrtstoletí trénované zkušenosti lékařských odborných společností bude pro farmaceuty při prosazování jejich ekonomického zájmu mimořádně pracné.
Prosazení výkonu farmaceuta v nemocniční farmacii vidím poněkud optimističtěji. A to v činnostech, kterým jsme se ve zmiňovaném období velkých společenských změn z odborných a technických důvodů ani věnovat nemohli, prostě neexistovaly. Ale už v r. 2007 uznala VZP a posléze další ZP oprávněnost požadavku nemocničních lékárníků na úhradu některých aseptických příprav, a proto je nyní na co navázat.
Je pravda, že za odbornou společnost, tedy Českou farmaceutickou společnost (ČFS ČLS JEP) jedná o výkonech pověřená osoba a tou je p. Mgr. Hojný. Osobně jsem se jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ, kde je Mgr. Hojný členem, účastnila. Konkrétně 28. 5. 2015. Nemohu se ztotožnit s poněkud útočným názorem Mgr. Hampla k roli Mgr. Hojného v této komisi. Taková vzájemná a důkazy nepodložená nevraživost naši farmacii jen poškozuje. Já samozřejmě budu hájit na prvním místě výkony za přípravu LP s obsahem cytotoxické látky, popř. další výkony nemocničního farmaceuta. Nemůže to být jinak, když naše lékárna vykazuje nejvíce příprav v ČR a nemocničnímu lékárenství se profesně věnuji už několik desetiletí. 
Za naprosto nekompetentní považuji zamyšlení p. Mgr. Hampla nad vývojem nemocničního lékárenství, konkrétně propojení specializované způsobilosti s výkonem taxativně uvedených postů. To je přece naprosto legitimní a logický požadavek. V současné době je v nemocničních lékárnách v ČR dostatečný počet kolegů, kteří splňují podmínky na vzdělání, které je v novelizaci zákona propagováno. Sekce nemocničních lékárníků provedla nedávno průzkum a data jsou nezpochybnitelná. 
Nesouhlasím s názorem, že vedoucí lékárník nemocniční lékárny je převážně manažer a vůbec mě nepřesvědčí, že to majitel veřejné lékárny tak vnímá. Zejména v dnešní době, kdy je manažer kdekdo. Je třeba si naopak vážit toho, že farmacie stejně jako medicína jsou doposavad obory, které jsou přesně definované. V nemocnici má tento princip daleko větší význam, neboť v čele každé kliniky a každého oddělení zdravotnického úseku stojí na prvním místě v příslušném oboru vzdělaný odborník, který se zároveň dokáže věnovat i nutným manažerským dovednostem.
Posuzovat roli vedoucího lékárníka v nemocniční lékárně panu magistrovi opravdu nepřísluší. Vyzývá v závěru svého exkluzivního rozhovoru k zachování zdravého rozumu. S tím nelze než souhlasit. Jen bych si dovolila doplnit o výzvu k zachování soudnosti.  
 
PharmDr. Helena Rotterová, MBA
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Pondělí, 14 Září 2015 22:09
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack