Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod Category Blog Zpráva z General Assembly EAHP 2017, (9.-.11.6.2017), aneb co se můžeme dozvědět o aktivitách EAHP
Zpráva z General Assembly EAHP 2017, (9.-.11.6.2017), aneb co se můžeme dozvědět o aktivitách EAHP PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 03 Červenec 2017 21:54
Po loňském úspěšném pořádání  General Assembly  (GA) v Praze se Valné shromáždění delegátů European Assotiation od Hospital Pharmacists (EAHP), profesní organizace nemocničních lékárníků v Evropě, konalo letos na Maltě.
Ve dnech 9.-11. června 2017 se zde sešlo téměř 80 zástupců z 34 Evropských zemí. Delegáty za Českou Republiku byli dr. Marcela Heislerová (FN Motol a Katedra lékárenství IPVZ) a dr. Martin Šimíček (FNUSA), shromáždění se přirozeně účastnil dr. Petr Horák (FN Motol), člen výboru a „Director of Finance“ EAHP.  V následujícím textu shrneme průběh celého shromáždění, kde budeme dokumentovat jednotlivé aktivity EAHP v současné době zejména s ohledem na přínos pro nemocniční lékárenství i v České republice.
Na začátku pátečního jednání účastníci vyslechli reporty z jednotlivých oblastí práce výboru EAHP. Současná prezidentka EAHP, Joan Peppard (IRL),  ve svém úvodním vystoupení shrnula hlavní aktivity EAHP za poslední rok a dále zmínila vývoj nejdůležitějších projektů, kterými se společnost zabývá:
  • prosazování European Statements of Hospital pharmacy 
  • Common Training Framework  - společný rámec odborné přípravy, inspirace pro rozvoj vzdělávacích programů a programů odborné přípravy pro nemocniční lékárny založených na kompetenci a rozšířená dohoda mezi zeměmi o kompetencích potřebných pro praxi nemocniční lékárny, což může představovat nové příležitosti pro pracovní mobilitu
  • Spolupráce s ostatními mezinárodními farmaceutickými společnostmi a dalšími zdravotnickými organizacemi.
  • Politika a hájení zájmů nemocničních lékárníků na úrovni EU
Jednotliví členové výboru poté informovali o  aktivitách EAHP:
 
Practical Pharmaceutics  (An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products)  - učebnice v angličtině k dispozici v tištěné i elektronické podobě .  Kniha obsahuje základní znalosti o přípravě, kontrole, logistice, vydávání a užívání léků. Obsahuje kapitoly napsané zkušenými lékárníky pracujícími v nemocnicích a akademické sféře v celé Evropě, doplněnou praktickými příklady a informacemi o současných právních předpisech EU. Od předpisu po přípravu, od pokynů k použití až po likvidaci a dopad léčiv na životní prostředí, kniha poskytuje krok za krokem pokrytí, které pomůže širokému okruhu čtenářů.
 
Antimicrobial resistence (podrobnosti např. ZDE)
 
Hostem zasedání byl dr.  Thijs Giezen, člen Biosimilar Medical Products Working Party (BMPWP) European Medicines Agency, který přednesl aktuální pohled na problematiku biosimilars. Byla diskutována aktuální témata - analytické metody důkazu podobnosti, extrapolace indikací, zaměnitelnost, switching a úloha jednotlivých zdravotnických pracovníků a nemocničního lékárníka v rozhodovacím procesu o použití biosimilars v praxi. Přednášející představil oficiální dokument EMA na téma biosimilars – „Biosimilars in the EU – information for healthcare professionals“ - Prepared jointly by the European Medicines Agency and the European Commission  (ke stažení zde ).
 
V průběhu General Assembly byly po diskusi schváleny dva nové dokumenty  
 
  • Position paper on eHealth and mHealth (ke stažení ZDE)  -  z důvodu rychlých změn v této oblasti EAHP připravila aktualizaci „EAHP Position Paper on eHealth, mHealth“   – důraz na podporu e-preksripce, electronic medical records (EMR), ochrana osobních údajů pacientů, kompatibilita jednotlivých systémů e-Health, „bedside scanning“, použití barkódů na úrovni jednotlivých dávek léčiv atd.
 
Mezi další dlouhodobé projekty patří 
 
 
Podrobně se lze dočíst o jednotlivých oblastech zájmu na stránkách EAHP ZDE.  
 
Důležitou aktivitou EAHP je podpora jednotlivým členským státům a komunikace s EU v souvislosti s Protipadělkovou směrnicí (Falsified medicines directive). Směrnice ukládá zavést k únoru 2019 systém skenování a identifikace každého jednotlivého balení léku při výdeji v lékárně s cílem zamezit oběhu falešných léčiv. EAHP se i s podporou  Evropského ombudsmana s minimálními náklady mohla stát přidruženým členem EMVO (European Medicines Verification Organisation)   s cílem získat větší vliv na průběh implementace této směrnice EU. 
Důležitou součástí jednání byl jako obvykle Financial Report. Delegáti byli seznámeni se stavem aktiv, výsledkem letošního kongresu (kladný výsledek z kongresu je hlavním zdrojem příjmů společnosti), s náklady v souvislosti s vydáváním EJHP , EAHP Survey, Academy Semináře atd. 
V další části schůze zazněly informace týkající se vzdělávacích aktivit EAHP: 22. kongres v Cannes navštívilo 3583 účastníků, Scientific Committee přijalo k publikaci 612 posterů z 1057 podaných abstraktů. Na podzim 2017 se uskuteční 2 EAHP Academy semináře, jak jsme informovali na stránkách www.nemlek.cz v nedávné době .  EAHP dále navrhuje pořádání „Synergy seminářů“, dalších vzdělávacích aktivit otevřených i účastníkům mimo EAHP, s účastnickým poplatkem a možností podpory ze strany farmaceutických firem.
Sobotní program zahájily workshopy v menších skupinách (6) s tématem „Implemetace statementů“. Cílem workshopu byla diskuse o dalších krocích implementace – zvýšení povědomí o statementech v jednotlivých zemích (link na website z lokálního webu, newsletter EAHP, sociální sítě, informační videa, komunikace s médii, semináře a workshopy) možnosti oslovení s klíčových partnerů (ministerstvo zdravotnictví, lékařské organizace, pacientské organizace, asociace nemocnic, akademické instituce atd…) role národních „ambassadorů“ a implementace strategie atd.
Druhá část workshopu se týkala nového online nástroje s názvem „Self assessment tool“. Jedná se o webovou aplikaci (beta verze zde), pomocí níž si uživatel může zhodnotit pokrok v zavedení statementů v prostředí vlastní nemocnice, na základě dotazníku aplikace pomůže definovat slabá místa, srovnat s ostatními nemocnicemi/státy a sestavit vlastní priority a „akční plán“ pro další postup. Porovnání s ostatními může sloužit jako argument pro komunikaci např. s vedením nemocnice nebo státními autoritami.
V odpolední programu druhého dne byly mimo jiné schváleny Position paper  on Biosimiars, EAHP Position Paper on eHealth, mHealth a proběhly volby do výboru EAHP.
Po mnohaleté práci končí příštím rokem ve výboru EAHP dr. Juraj Sýkora (SVK), do výboru byli zvoleni noví zástupci (podrobněji ZDE).  Prezidentem EAHP pro roky 2018-2022 byl zvolen dr. Petr Horák (viz podrobnější informace ZDE).
10. červen 2017 bude tak nepochybně zapsán zlatým písmem v análech českého nemocničního lékárenství 21. století. Nového prezidenta EAHP čeká období mimořádně náročného pracovního nasazení. Přejeme tedy Petrovi hodně sil, trpělivosti a úspěchů a děkujeme za skvělou reprezentaci českého nemocničního lékárenství v Evropě.
 
 Martin Šimíček, Marcela Heislerová
 
Pozn.: General Assembly  je rozhodujícím orgánem EAHP, každá z 35 členských zemí EAHP může vyslat 1-3 člennou národní delegaci. Na Valném shromáždění delegáti mimo jiné schvalují odborné i politické aktivity EAHP a volí členy výboru. Příští Valné shromáždění EAHP se uskuteční v červnu 2018 v Rumunsku.
 

 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Úterý, 29 Srpen 2017 12:13
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack