Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky Extrakt z palmy Serenoy nevykazuje prospěch ve zlepšení benigní hyperplazie prostaty?
Extrakt z palmy Serenoy nevykazuje prospěch ve zlepšení benigní hyperplazie prostaty? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 07 Leden 2012 00:12

... a dalších více než 15 nových výtahů z klinických studií čtěte v sekci LIC-novinky

Extrakt ze Serenoy je populární doplňková léčba symptomů zvětšené prostaty. Efekt by mohl být výsledkem antiandrogenních, protizánětlivých a antiproliferativních vlastností, ale žádný z těchto mechanismů nebyl dokázán. Předešlé studie dosáhly různých výsledků ve standardní dávce 320 mg/den. Dr. Michael J.Barry a kolektiv z Department of Medicine, Massachusetts General Hospital v Bostonu mezi červnem 2008 a říjnem 2010 provedli dvojitě slepou placebem kontrolovanou randomizovanou studii s až trojnásobnou dávkou extraktu. Zahrnuto bylo 369 mužů ve věku 45 let a starších. Pacienti měli poměr vrcholového močového proudu alespoň 4 ml/s, skore AUASI (American Urological Association Symptom Index) mezi 8 a 24 a nikdo nebyl vyloučen. Účastníci dostávali 1 dávku extraktu, pak 2 dávky za 24 týdnů a pak 3 dávky za 48 týdnů.

V léčené skupině za 72 týdnů bylo snížení skore středního AUASI ze 14,42 na 12,22 bodu (-2,20 bodů; 95% CI -3,04 až -0,36 bodu) ve srovnání se snížením ze 14,69 na 11,70 bodu (-2,99 bodu; 95% CI -3,81 až -2,17 bodu) u placeba. Rozdíl poklesu skore AUASI mezi skupinami byl 0,79 (horní hranice jednostranného 95% CI nejpříznivějšího extraktu byla 1,77 bodu; jednostranné P = 0,91). Výzkumníci nenašli příznivé efekty extraktu Serenoy u žádného sekundárního výstupu včetně obtížného močení, nocturie, vrcholového močového proudu, residuálního objemu po uvolnění, hladin PSA, sexuální funkce, kontinence, kvality spánku a prostatických symptomů. Stejně tak nenašli nežádoucí efekty se vztahem k extraktu.

 

Pacienti mohou vnímat prospěch, protože symptomy zvětšené prostaty časem ubývají a pacienti to přičítají extraktu.

Autoři studie dostávali grantové peníze, honoráře nebo konzultační platby od množství framaceutických společností obchodujících s léčivy na zvětšenou prostatu včetně Merck, GlaxoSmithKline, Pfizer, Watson, Astellas, Ferring, Taris, Triton, Farr Labs, Trillium, Cernelle, Johnson & Johnson, Amgen, Bayer, Caris, France Foundation, GenProbe, Steba Biotech, Ortho-Clinical Diagnostics, Envisioneering Medical, Viking Medical, Augmenix, Cambridge Endo, Myriad Genetics, Sanofi-Aventis, Lilly/ICOS, Allergan a Neotract.

Zdroj: JAMA 2011; 12: 1344-1351

Komentáře

avatar PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D.
0
 
 
Dobrý den, rád bych zareagoval na tento článek. Reakce je jednak cílená k Serenoa repens, ale i mírně obecná k fytofarmakům. Pokud bych vzal v úvahu např. literární pramen Natural Standard Herbal Pharmacotherapy, An Evidence Based Approach (www.naturalstandard s.com) editovaný Catharine Ulbricht z roku 2010, tato referenčně bohatá kniha uvádí pro Serenoa repens u benigní hyperplazie prostaty Stupeň A, neboli nejvyšší možný stupeň vědeckých důkazů, i když připouští že některé studie nedosáhly lepších výsledků proti placebu. Ke zhodnocení celkové problematiky by jistě bylo potřeba více prostoru než bylo úkolem autora v tomto krátkém příspěvku, proto jsem chtěl jen v tomto smyslu zareagovat.
Obecně k fytofarmakům bych rád jen doplnil, že by bylo potřebné i v tomto případě uvést o jaký extrakt se jedná, jak byl připraven a chemicky zhodnocen, vzhledem k zastoupení širší škály možných účinných metabolitů, což je společné pro velkou většinu přípravků založených na rostlinných extraktech. Rozličné extrakční postupy tak mohou způsobit jiný profil účinku.
Nevím dále jak moc rozebírat diskusi k větě "Pacienti mohou vnímat ...", spíš bych si jen dovolil komentář, že dnešní vědecká medicína často více vnímá a klade důraz na měřitelné veličiny, což je pochopitelné, ale maličko nepřipouští klinický pohled na jednotlivého pacienta.
Přeji hodně úspěchů v další práci!
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Storno
avatar redakce
0
 
 
Dobrý den, děkujeme za komentář a doplnění. Rubrika přináší zajímavé klinické studie z nejrůznějších oblastí medicíny bez dalšího kritického hodnocení, to ponecháváme čtenáři. Redakce www.nemlek.cz
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Storno
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack