Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky Užívání hypnotik je spojeno se zvýšením rizika brzké smrti
Užívání hypnotik je spojeno se zvýšením rizika brzké smrti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   

... a dalších více než 15 nových výtahů z klinických studií čtěte v sekci LIC-novinky

Dr. Daniel F. Kripke a kolektiv pro analýzu kohorty přežití získali longitudinální elektronické medicínské záznamy z Integrovaného zdravotního systému USA. Průměrných 2,5 roku v období leden 2002 až leden 2007 bylo sledováno 10529 subjektů (střední věk 54 let) s předepsanými hypnotiky a 23676 kontrol bez hypnotik. Data byla přepočítána na věk, pohlaví, kouření, BMI, etnicitu, rodinný stav, alkohol a předchozí rakovinu. Poměry rizika HR pro smrt byla počítána z Cox modelů proporcionálních rizik kontrolovaných na rizikové faktory a použitím 116 vrstev, které exaktně nalezly případy a kontroly ve 12 třídách komorbidit.

 

Ve skupinách s předepsanými 0,4 – 18, 18 – 132 a >132 dávkami/rok byly HR (95% CI) 3,60 (2,92 až 4,44), 4,43 (3,67 až 5,36) a 5,32 (4,50 až 6,30) všechny s P < 0,001, respektive, což demonstruje spojitost dávky s odpovědí. V oddělených analýzách byly HR zvýšené u několika běžných hypnotik včetně zolpidemu, temazepamu, eszopiclonu, zaleplonu, jiných benzodiazepinů, barbiturátů a sedativních antihistaminik. Užívání hypnotik v horní třetině (>132 dávek/rok) bylo spojeno se signifikantním nárůstem incidence rakoviny; HR = 1,35 (95% CI 1,18 až 1,55). Riziko rakoviny bylo téměř dvojnásobné u temazepamu (metabolit diazepamu) (>1640 mg/rok; HR 1,99; 95% CI 1,57 až 2,52). Výsledky byly robustní uvnitř skupin s každou komorbiditou, což ukazuje na to, že smrt a rakovinová rizika spojená s užíváním hypnotik nebyla vztažitelná k preexistující chorobě.

 

Užívání hypnotik bylo tedy spojeno s více jak trojnásobným zvýšením rizika smrti i v případě předepsaných <18 tablet/rok.

Zdroj: BMJ Open 2012; 2: e000850 doi: 10.1136/bmjopen-2012-000850 Published online February 28, 2012.

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack