Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky Vyšší poměry přetrvávající remise pozorovány u pacientů se schizofrenií léčených cariprazinem
Vyšší poměry přetrvávající remise pozorovány u pacientů se schizofrenií léčených cariprazinem PDF Tisk Email
Dr. Christoph U. Correll a kolektiv z Zucker Hillside Hospital-Northwell Health, Glen Oaks, New York prezentovali výsledky analýzy na 30. kongresu ECNP (European College of Neuropsychopharmacology). Šlo o post-hoc analýzu dat ze studie prevence relapsu, která zkoumala přetrvávající remisi u dospělých se schizofrenií léčenou cariprazinem. Pacienti byli stabilizováni cariprazinem 3-9 mg/den během 20-týdenní open-label fáze a pak randomizováni v dvojitě slepém režimu na cariprazin 3, 6 nebo 9 mg/den, nebo placebo po dobu 72 týdnů. Post-hoc analýzy byly provedeny na datech z dvojitě slepé intent-to-treat populace, která zahrnovala pacienty, kteří užívali alepsoň 1 dávku cariprazinu a měli ≥1 post-baseline dvojitě slepé stanovení celkového skore PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) nebo Clinical Global Impressions-Severity. Symptomatická remise byla definována jako skore ≤3 z 8 PANSS položek: manýrismus a předstírání, neobvyklý obsah představ, hrubé jednání, sociální odloučení, ztráta spontaneity, klamné představy, pojmová neuspořádanost a hlaucinační chování. Přetrvávající remise byla definována jako kriteria remise nalezená při čerstvé vizitě a všech předchozích dvojitě zaslepených vizitách.
Dvojitě slepá intention-to-treat populace zahrnovala 200 stabilních pacientů (cariprazin = 101, placebo = 99). Při randomizaci dosahovalo 169 (84,5%) pacientů kriteria symptomatické remise. Z pacientů s kriterii symptomatické remise ve dvojitě slepém výchozím stavu pokračovalo v přetrvávající remisi do poslední vizity 60,5% s cariprazinem a 34,9% s placebem. Čas do ztráty přetrvávání remise byl signifikantně delší u cariprazinu než u placeba (P=0,002). Signifikantně více pacientů s cariprazinem mělo přetrvávající remisi v kterémkoliv z 6 po sobě jdoucích měsíců během dvojitě slepé fáze (P=0,0379) nebo během 6 po sobě jdoucích měsíců před konečnou vizitou studie (P=0,0057).
Studii podpořila Forest Research Institute, Inc. a Gedeon Richter.
Zdroj: Presentation title - Sustained Remission With Cariprazine Treatment: Post-Hoc Analysis of a Randomised, Double-blind, Schizophrenia Relapse Prevention Trial. Abstract P3d012
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack