Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky Brzké nasazení paliperidonu palmitátu zlepšuje výstupy u pacientů s akutní exacerbací schizofrenie
Brzké nasazení paliperidonu palmitátu zlepšuje výstupy u pacientů s akutní exacerbací schizofrenie PDF Tisk Email
Dr. Huafang Li a kolektiv z Shanghai Mental Health Center v Číně prezentovali výsledky post-hoc analýzy studie PREVAIL na 30. kongresu ECNP (European College of Neuropsychopharmacology). Studie PREVAIL efekt času do nasazení léčby po hospitalizaci na klinické výstupy nezkoumala. Primárním výstupem post-hoc analýzy byla změna od výchozího stavu do 13. týdne v celkovém skore PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). Do analýzy bylo zahrnuto všech 212 pacientů ze studie PREVAIL, celkem kompletovalo 13-týdenní léčebnou periodu 152 (71,7%) z nich. Zkoumáno bylo nasazení do 1 týdne a více jak týden po hospitalizaci.
Střední snížení celkového skore PANSS od výchozího stavu do 13. týdne bylo signifikantně větší u podskupiny ≤1 týdne vs >1 týden (P≤0,05). Brzká léčba byla také lepší v sekundárních výstupech. Na příklad signifikantní zlepšení 13. týden v ≤1 podskupině ve srovnání s >1 podskupinou byla pozorována pro poměry 30% PANSS respondérů, PANSS subškály (pro pozitivní i celkovou psychopatologii, P≤0,01), PANSS Marder faktor (pro všechny pozitivní symptomy, nekontrolovanou hostilitu, excitovanost a anxietu/depresi; P≤0,01), skore škály Personal and Social Performance (P≤0,05) a kategorický souhrn Clinical Global Inpression-Severity (P≤0,05).
Procento pacientů s ≥1 nežádoucí příhodou vyžadující léčbu (TEAE) bylo podobné v obou podskupinách (66,1% v ≤1 týden; 64,8% v >1 týden). Procento pacientů s TEAE vedoucích k přerušení léčby bylo také podobné (4,13% a 5,49%, respektive). Závažné TEAE se vyskytly u 3,3% a 11,0%, respektive. Celkem u 18,2% pacientů v podskupině ≤1 týden a u 16,5% v podskupině >1 týden došlo k rozvoji extrapyramidálních TEAE. Incidence abnormálního zvýšení krevního prolaktinu byla relativně vyšší v brzké skupině (11,6%) než v opožděné skupině (5,5%), ačkoliv incidence symptomů vztažených k prolaktinu byla nízká a podobná v obou podskupinách.
Studii podpořila Janssen Asia Pacific Medical Affairs.
Zdroj: Presentation title - Effect of Time to Treatment Initiation With Once-Monthly Paliperidone Palmitate in Hospitalised Asian Patients With Acute Exacerbated Schizophrenia. Abstract P3d023
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack