Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod O sekci nemoc. lékárníků Archiv - kongresy nemlek Financování zdravotní péče v roce 2010 - téma "1. Zimní konference"
Financování zdravotní péče v roce 2010 - téma "1. Zimní konference" PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Neděle, 24 Leden 2010 18:41

 

Zdá se vám problematika financování nemocnic příliš vzdálená od vaší každodenní praxe? Pokud neznáte nazpaměť úhradovou vyhlášku, netrávíte hodiny studováním dat Národního referenčního centra a nejste odborníkem na klasifikační systém DRG, pak je článek určen právě vám.  V následujícím textu najdete zajímavé odkazy k tématu financování nemocnic. Pokusil jsem se projít internet a vybrat k tomuto tématu aktuální články popisující současný stav financování zdravotnictví a výhled do roku 2010. Hodnota jednotlivých příspěvků je různá, stejně tak jsem si vědom, že to není výběr vyčerpávající - ale na určité zorientování by mohl stačit - opravte mě, nebo doplňte.

 

Na webu ministerstva zdravotnictví najdete tiskovou konferenci k nové úhradové vyhlášce včetně videa a ppt. prezentace

Pod následujícím odkazem je Důvodová zpráva MZD na téma úhradová vyhláška, která předkládá varianty s cílem respektovat reálné možnosti systému při financování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění.

Oficiální názor největší české zdravotní pojišťovny na systém úhrad pro rok 2010 v jejím Infozpravodaji

Co se dočtete o názorech na úhradovou vyhlášku pro rok 2010 z pohledu ČLK (1.-12.2009)? A jak reaguje Asociace nemocnic České republiky? A Asociace českých a moravských nemocnic? A ještě jeden pohled, tentokrát přímo z opozice, prezentace hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

Návrh vyhlášky pro rok 2010:

 • vychází z dosažených dohod mezi plátci a jednotlivými segmenty péče (stomatologové, gynekolové, záchranná služba...)
 • respektuje reálné finanční možnosti systému veřejného zdravotního pojištění
 • přináší nulové navýšení nárůstu úhrad v jednotlivých segmentech oproti roku 2009
 • referenčním obdobím pro rok 2010 byl stanoven rok 2008
 • rozšíření oblasti péče, která je předmětem individuálních kontraktů
 • zavedení koeficientu kvality pro certifikované ZZ
 • zavýšení úhrady v souvislosti se zvýšením kvality ošetřovatelské péče


Zjednodušeně lze říci, že úhradu akutní lůžkové péče v nemocnici tvoří čtyři složky:

 • individuálně smluvně sjednaná složka zahrnuje úhradu za zdravotní péči zařazenou do předem stanovených skupin vztažených k diagnóze (TEP - koleno, kyčel, kardiostimulátory, defiblirátory a výkony na čočce, uvolnění karpálního tunelu, ligatura a stripping cév, laparoskopické výkony při kýle, artroskopie, léky specializovaných center, robotická chirurgie, mimořádně nákladná péče – pacienti nad 1mil. Kč)
 • paušální složka úhrady je stanovena na základě úhrady hospitalizační péče za referenční období s koeficientem navýšení 1,052
 • úhrada formou případového paušálu – úhrada za předem definované skupiny diagnóz na základě systému DRG (DRG-alfa)
 • úhrada za ambulantní péči se stanoví obdobně jako v ambulantních zařízeních mimo zařízení ústavní


Jak jsou v legislativě zakotvena Specializovaná centra a kde je v ČR najdete? A v této příloze i konkrétní centra v jednotlivých nemocnicích spolu s uvedením ATC skupin léků, které do centra náleží (v souboru .xls).

Kdo by chtěl porozumět vzorci na výpočet paušálu zdravotnického zařízení pro rok 2010, zde je plné znění návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2010

Přehledný článek ze Zdravotnických novin s přílohou - plné znění vyhlášky.

A na závěr informace z Národního referenčního centra se statutem zájmového sdružení právnických osob.  Členy NRC jsou

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 • Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • Zdravotní pojišťovna MÉDIA
 • Sdružení soukromých nemocnic ČR
 • Asociace nemocnic ČR
 • Sdružení ambulantních specialistů

 

Mezi jeho hlavní cíle patří podpora sektoru akutní lůžkové péče při širším zaváděním DRG jako úhradového mechanismu, revize seznamu výkonů, využití produkčních dat pojišťoven pro sledování kvality poskytované péče a školení a certifikace v oblasti kódování DRG. Úzká spolupráce mezi NRC a MZ má předpoklady zajistit odborný pohled plátců, poskytovatelů a ministerstva na činnosti, které budou technickým základem pro způsoby plateb zdravotní péče, hodnocení kvality a efektivity poskytované péče a rozvoj používání DRG.


K čemu je užitečné DRG? (Medical tribune 18.5.2009)

Co se změnilo po zavedení DRG v ČR? (Medical Tribune 23.11.2009)


V návaznosti na tento systém - jak vypadá úhrada hospitalizační péče formou případového paušálu v roce 2010 (tzv. DRG - alfa)

 • Skupina vybraných DRG skupin - stejná jako v roce 2009
 • Referenčním obdobím byl stanoven rok 2008
 • Úhrada dle principu DRG - case mix index x  základní sazba
 • Základní sazba cca 24 tis. Kč
 • Limitace - case mix index DRG-alfa nepřekročí 115% objemu referenčního období a počet hospitalizací musí být minimálně 98% referenčního období

Poněkud nesourodý text, uznávám.. Proto blahopřeju všem, kteří poctivě dočetli až k těmto řádkům, třeba vám to pomohlo tak jako mě trošku se zorientovat. Máte -li k disposici jakékoli další informace věnující se této problematice, dejte vědět, připojíme je k textu.

P.S Kniha pro největší nadšence: Principy zdravotního pojištění

 

 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Středa, 10 Únor 2010 21:55
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack