Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod O sekci nemoc. lékárníků Archiv - kongresy nemlek Ohlédnutí za 20. kongresem nemlek + prezentace ke stažení
Ohlédnutí za 20. kongresem nemlek + prezentace ke stažení PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pátek, 25 Listopad 2016 10:37
 
V příjemných prostorách Univerzity Hradec Králové se sešlo o víkendu 11.-13. listopadu 2016 více než 650 nemocničních lékárníků a farmaceutických asistentů kongresu, pořádaném Sekcí nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP a Sekcí farmaceutických asistentů při ČAS. Letošní jubilejní ročník byl tematicky věnován problematice nových trendů v léčbě onemocnění diabetes mellitus.
Odborný program začal již v pátek odpoledne blokem přednášek, věnovaných předatestační přípravě. V nich zazněla témata, kterým by měli nejen kolegové v přípravě na atestaci z nemocničního lékárenství, ale také jejich školitelé, věnovat zvýšenou pozornost. Blok připravila PharmDr. Marcela Heislerová, vedoucí Katedry lékárenství IPVZ a spolu s dalšími řečníky nabídla například posluchačům ukázkovou prezentaci úspěšně obhájené atestační práce, či souhrn doporučení, jak psát vědeckou práci.
Hlavní sobotní program měl slavnostní atmosféru. Z rukou předsedy výboru České farmaceutické společnosti prof. PharmDr. Martina Doležala PhD převzal čestnou medaili prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. za celoživotní přínos v oblasti farmacie. Za dlouhodobý přínos a práci ve prospěch nemocniční farmacie v České republice získali ocenění kolegyně a kolegové z řad nemocničních lékárníků: RNDr. Jana Střítecká, PharmDr. Helena Rotterová, MBA, PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Vladimír Holub a Mgr. Jiří Kotlář.
V úvodní přednášce seznámila posluchače s novými trendy v terapii diabetu mellitu předsedkyně České diabetologické společnosti prof. MUDr. Terezie Pelikánová DrSc. z IKEM. Zdůraznila, že přestože jsou k dispozici nadějné léky ze skupiny gliflozinů, nová inzulinová analoga a moderní pomůcky pro selfmonitoring, zůstává základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí diabetu pečlivá edukace pacienta a jeho aktivní přístup k chorobě.
Zajímavý pohled na léčbu diabetu přinesl ve své přednášce MUDr. David Neumann PhD. z Dětské části diabetologického centra LF UK a FN Hradec Králové, v níž poutavě přiblížil specifika léčby dětského diabetika na konkrétních případech, především taktiku inzulinoterapie a možnosti kontroly glykémie při použití inzulinových pump. 
V poslední přednášce dopoledního programu připomněla MUDr. Jana Pecové z Diabetologického centra FN u sv. Anny v Brně, jaká jsou rizika špatně kompenzovaného diabetu. Z chronických komplikací diabetu se následně podrobně věnovala managementu terapie diabetické nohy. Terapie diabetické nohy kromě léčby základního onemocnění zahrnuje hlavně péči o defekt s použitím různých druhů zdravotních prostředků, včetně speciálních krytí ran a odlehčovací obuvi. 
Přednášky s problematikou ošetřování diabetické nohy a dalších diabetologických témat zazněly také v bloku volných sdělení farmaceutických asistentů.
Odpolední program kongresu zahájily satelitní firemní sympozia, následovaná přednáškami o kardioprotektivních možnostech gliflozinů (MUDr. Olšovský) a významu orálního glukózotolerantního testu u těhotných (Mgr. Lišková). 
Program odpoledních odborných blok přilákal velký počet účastníků. V bloku klinické farmacie, který sestavil PharmDr. Josef Malý, zazněla volná sdělení z každodenní praxe kolegyň a kolegů klinických farmaceutů. Společným bodem všech sdělení byl samozřejmě diabetes a léčba jeho komplikací. Posluchače velmi zaujaly informace o možnosti léčby infikovaných ran pomocí roztoku kyseliny octové, nebo vliv diabetické nefropatie na osud léčiv v organismu. 
Letos se opět sešli zájemci o problematiku přípravy léčiv. Dvouhodinový odborný blok, sestavený Mgr. Olgou Mučicovou, nabídl posluchačům atraktivní kombinaci témat, od požadavků na jištění jakosti v přípravě léčiv v lékárně až po zajímavý pohled technika na čisté prostory. 
Závěrečný třetí den kongresu začal odborným blokem onkologické farmacie (garant bloku byl PharmDr. Stanislav Synek) , během něhož si vyslechli účastníci volná sdělení např. o  možnostech intrathekální aplikace cytostatik, nebo terapii kolorektálního karcinomu. Závěr bloku patřil vtipně pojatému instruktážnímu videu, ukazujícímu kritické body při přípravě cytostatik z pohledu rizika kontaminace.
Zbývající část odborného programu vyplnila volná sdělení, mapující stav konzultační péče v českých nemocničních lékárnách a popisující další edukační a osvětové aktivity lékárníků.
Závěr kongresu patřil problematice statementů EAHP, se kterými se v posledních letech nemocniční lékárníci setkávají při zapojování do EAHP Survey. Ve volném sdělení byl naznačen směr, jakým by se v budoucnu mohla ubírat implementace jednotlivých statementů v prostředí nemocničních lékáren ČR.
Letošní jubilejní kongres přinesl účastníkům řadu nových informací, sdílených zkušeností a inspirativních výzev, které pomohou všem odborníkům v nemocničních lékárnách v jejich každodenní práci.
 
 
PharmDr. Marek Lžičař
Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně
Předseda organizačního výboru kongresu
Místopředseda výboru Sekce nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP
 

 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Pondělí, 28 Listopad 2016 11:47
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack