Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod Pro pacienty
Pro pacienty
Co je nemocniční lékárenství? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marek Lžičař   
Neděle, 08 Únor 2009 23:53

Nemocniční lékárenství se v posledních desetiletích profiluje jako samostatný obor lékárenství, v němž se uplatňují nejnovější poznatky z klinické farmakologie a farmacie, farmaceutické technologie, farmaceutické analýzy, informačních technologií a farmakoekonomiky.

Nemocniční lékárny bývají organizační součástí nemocnic. Pokud pacient navštíví nemocniční lékárnu, zpravidla vidí pouze tu část lékárny, která je určena pro veřejnost. Zde probíhá výdej léků na lékařský předpis, prodej volně prodejných léků a potravních doplňků.

Od běžných veřejných lékáren se však nemocniční lékárny odlišují především dalšími odbornými pracovišti, která bývají často pacientům skryta.

 

Oddělení zásobování nemocnice hromadně vyráběnými léky

Zajišťuje léky pro hospitalizované pacienty, objednává a dodává veškeré potřebné hromadně vyráběné léky, včetně např. tablet, injekcí a infuzních roztoků. Pro případy otrav a jiných život ohrožujících stavů skladuje pohotovostní zásobu léčiv a antidot. Pro management nemocnic zpracovává farmakoekonomické analýzy, za pomoci tzv. pozitivních listů se podílí na snižování nákladů na léky. V případě, že v nemocnici není lékové informační centrum, poskytuje pro nemocniční personál také informační servis.

 

Oddělení individuální přípravy léčiv

Připravuje léky podle individuálních receptur (nemocniční žádanky, recepty) do složitějších lékových forem, jako jsou např. tobolky, čípky a masti. Tyto individuálně připravované lékové formy jsou využívány v případě, že na trhu nejsou k dispozici hromadně vyráběné léky s potřebnou účinnou látkou, ve vhodné dávce, nebo aplikační formě.

Oddělení přípravy cytostatik

Připravuje za velmi přísných podmínek cytostatické přípravky, určené k léčbě hospitalizovaných nebo ambulantně léčených onkologických pacientů. Příprava cytostatik probíhá ve speciálních  bezpečnostních boxech, které snižují riziko poškození personálu i kontaminaci okolního prostoru cytostatickými léčivy. Prostory přípravy jsou určené pouze pro ředění cytostatik, a proto v nich není možné připravovat jiná sterilní léčiva.

 

Oddělení přípravy sterilních léčiv

Zajišťuje pro nemocnici přípravu infuzních roztoků a injekcí, očních kapek a také tzv. all-in-one vaků. Ačkoliv je v současné době k dispozici velké množství přípravků pro nutriční podporu pacientů, představuje možnost individuální přípravy výhodu především v léčbě dětských pacientů. Pracovníci těchto oddělení mohou být užitečnými členy nutričních týmů. Příprava léčiv probíhá v čistých prostorách s podobnými požadavky na čistotu jako v případě přípravy cytostatik.

Oddělení kontroly léčiv

Zajišťuje vstupní kontrolu surovin používaných pro individuální přípravu léčiv. Pravidelně kontroluje kvalitu připravených léčivých přípravků, včetně sledování dokumentace. V případě zjištění závady v jakosti hromadně nebo individuálně vyráběných léčiv neprodleně informuje oddělení nemocnice a následně zajišťuje stahování vadných balení zpět výrobci.

Oddělení zásobování prostředky zdravotnické techniky

Zásobuje nemocnici prostředky zdravotnické techniky a zdravotnickým materiálem, jako je např. obvazový materiál, jehly a stříkačky, nebo kloubní náhrady a cévní stenty.

 

 

Aktualizováno Sobota, 16 Květen 2009 22:02
  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack