Test NemLek webu

Test NemLek webu

European Statements of Hospital Pharmacy

Protipadělková směrnice

Zprávy SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv

clip_image020.jpg
Úvod
Aktuality

V sekci Doporučené postupy byl zveřejněn nový DP - Neregistrované léčivé přípravky

Prezentace z Pracovního dne SNL 2019 ke stažení v sekci  "Prezentace z kongresů" ZDE (pro registrované uživatele)

Zápis ze schůze výboru SNL 22. ledna 2019 v Brně ke stažení ZDE

Prezentace z Kongresu nemlek 2018 jsou ke stažení v sekci  "Prezentace z kongresů" ZDE (pro registrované uživatele)

Zápis ze schůze výboru SNL 24. září 2018 v Brně ke stažení ZDE

Celý článek...
 
Nezávislé statistiky FMD - registrujte se
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Čtvrtek, 10 Říjen 2019 23:11
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
uběhlo osm měsíců od platnosti evropské legislativy spojené s povinným ověřováním pravosti léčivých přípravků známého jako tzv. Protipadělková směrnice (FMD).  Chybovost systému ze strany výrobců je stále vysoká a dá se předpokládat, že situace nebude výrazně lepší ani 1. ledna 2020, kdy by měla skončit platnost opatření, která koncovým uživatelům umožňují vydávat i léčivé přípravky s tzv. „alertem“.
 
Domníváme se, že ve stavu, v jakém se systém ověřování nachází dnes, by ostré spuštění od ledna 2020 vedlo k problémům s nedostupností některých léčivých přípravků v ČR a dále nezvladatelné zátěži lékáren a distributorů v souvislosti s nárůstem administrativy v důsledku vracení LP s alertem.
ČLnK ve spolupráci s výrobci lékárenských software a Sekcí nemocničních lékárníků připravila projekt sběru dat o stavu systému „Nezávislé statistiky FMD“. Motivací pro vytvoření těchto statistik byla snaha autorů dát lékárnické veřejnosti a státní správě možnost nezávislého pohledu na chod NSOL a EMVS* systémů v ČR z perspektivy reálného provozu lékáren. Data neobsahují přístupy k NSOL distributorů ani MAHů.
 
Projekt se zaměřuje na:
  • Množství/podíl LP s 2D kódy v lékárnách
  • přibližné množství LP s alertem v lékárnách „skladem“, tzn. kolik balení by lékárna nemohla vydat a musela vrátit distribuci, pokud by skončila výjimka
  • časovou odezvu úložiště (případné výpadky)
  • procento chybných kódů a jednotlivé druhy chyb ze strany výrobců zaznamenané v lékárnách při ověřování LP.
Získané informace mohou sloužit ČLnK pro jednání se státními orgány o případném dalším odkladu sankcí za výdej LP s alertem.
Celý článek...
 
Kongres nemocničních lékárníků 2019
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 17 Září 2019 11:29
Vážení, kolegyně a kolegové,
 
Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při České asociaci sester pořádá již 23. kongres nemocničních lékárníků.
 
Hlavním tématem letošního kongresu bude problematika léčby plicních nemocí (astma, CHOPN, nádory plic). Samostatné odborné bloky budou také věnovány specializačnímu vzdělávání farmaceutů, implementaci Statementů EAHP v prostředí českých nemocničních lékáren či možnostem zvyšování adherence pacientů k chronické léčbě. Součástí kongresu budou již tradičně workshopy klinické a onkologické farmacie, které každoročně přitahují pozornost velkého počtu účastníků. Novinky v oblasti přípravy léčiv se posluchači budou moci poslechnout v odborném workshopu přípravy IPLP. Kromě vyžádaných prezentací zazní také volná sdělení k tématům úzce souvisejícím s nemocničním lékárenstvím a budou vystaveny posterové prezentace. Nedílnou součástí každého kongresu nemocničních lékárníků jsou firemní prezentace v podobě satelitních sympozií. Již několikátým rokem se také snažíme oživit odborný program přednáškovým blokem za účasti partnerů v programu Synergy.
 
 Po zkušenostech z pořádání minulých kongresů, kterých se zúčastnilo až více než 700 lékárníků, věříme, že Vám budeme mít co nabídnout.
 
Vlastní akce letos proběhne v termínu 15.–17. 11. 2019 v Olomouci v kongresovém centru hotelu Clarion. Další podrobnsoti na webových stránkách kongresu ZDE. Podrobnosti k registraci ZDE
 
Kongres nemocničních lékárníků zajišťuje organizační výbor ve spolupráci s organizující agenturou.
 
PharmDr. Marek Lžičař
Předseda organizačního výboru kongresu
 
Pracovní den Sekce nemocničních lékárníků ČFS JEP se vydařil
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Středa, 01 Květen 2019 22:05
Prezentace z Pracovního dne SNL 2019 ke stažení v sekci  "Prezentace z kongresů" ZDE (pro registrované uživatele)
Ano, hned na úvod je potřeba říci, že pracovní den Sekce nemocničních lékárníků s názvem „Rizika spojená s dávkováním léčivých přípravků“, který se uskutečnil 24. 4. v tradičním prostředí Lékařského domu na „Pavláku“ se vydařil.
Na samý úvod nás Mgr. Hojný seznámil s aktuálním děním ve výboru Sekce a poté již následoval blok odborných přednášek.
Po úvodním sdělení MUDr. Hlušičky, které přineslo aktuální data o epidemiologii intoxikací z roku 2018, následovaly prezentace kolegů-farmaceutů z různých pracovišť. Bylo by zbytečné detailně popisovat tato vystoupení, myslím, že více než 70 účastníků pracovního dne bylo spokojeno a všem kolegům, kteří se pracovního dne nemohli zúčastnit osobně, doporučuji, aby se na opravdu zajímavé prezentace podívali, jakmile budou dostupné na našem webu nemlek.cz.
Na závěr chci zdůraznit, že bylo nesmírně osvěžující vyslechnout (s jedinou výjimkou) sdělení kolegů-farmaceutů působících ať již přímo v nemocničních lékárnách nebo na jiných pracovištích, a to sdělení na vysoké teoretické úrovni, nicméně na druhé straně opřená o jejich vlastní praktické poznatky, hlubokou erudici a často i o zajímavé kazuistiky.
Po vystoupení PharmDr. Heislerové, v kterém nás seznámila s novými vzdělávacími programy specializačního vzdělávání lékárníků a kterým byl pracovní den ukončen, nezbývá než doufat, že další pracovní den naší Sekce udrží vysoko nastavenou laťku.
Prezentace budou zveřejněny po odsouhlasení přednášejícími.
 
PharmDr. Kamil Hrubý. PhD.
 
 
Pozvánka na Pracovní den onkologické farmacie 12. června 2019
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 16 Duben 2019 21:32
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás jménem Pracovní skupiny onkologické farmacie Sekce nemocničních lékárníků ČFS JEP pozvali na tradiční „Pracovní den onkologické farmacie“, který se uskuteční ve středu  12. června 2019 v Lékařském domě v Praze.  Na programu se podíleli onkologičtí farmaceuti  FN U Sv. Anny, MOÚ, ÚHKT, VFN, FN Královské Vinohrady a nemocnice České Budějovice,  Hlavní klinické téma bude věnováno Allogenní transplantaci krvetvorných buněk. Blok onkologických farmaceutů bude zaměřen na problematiku HIPEC – hypertermické intraperitoneální chemoterapie, stážím IPVZ k přípravě cytostatik, FMD, nebudou chybět tradiční novinky z ESOP a další.
 
 
 
Akce bude zařazena do kontinuálního vzdělávání farmaceutů.
 
Kongres nemocničních lékárníků 2019 - první informace
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 16 Duben 2019 21:32
Vážení, kolegyně a kolegové,
 
Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při České asociaci sester pořádá již 23. kongres nemocničních lékárníků.
 
Hlavním tématem letošního kongresu bude problematika léčby plicních nemocí (astma, CHOPN, nádory plic). Samostatné odborné bloky budou také věnovány specializačnímu vzdělávání farmaceutů, implementaci Statementů EAHP v prostředí českých nemocničních lékáren či možnostem zvyšování adherence pacientů k chronické léčbě. Součástí kongresu budou již tradičně workshopy klinické a onkologické farmacie, které každoročně přitahují pozornost velkého počtu účastníků. Novinky v oblasti přípravy léčiv se posluchači budou moci poslechnout v odborném workshopu přípravy IPLP. Kromě vyžádaných prezentací zazní také volná sdělení k tématům úzce souvisejícím s nemocničním lékárenstvím a budou vystaveny posterové prezentace. Nedílnou součástí každého kongresu nemocničních lékárníků jsou firemní prezentace v podobě satelitních sympozií. Již několikátým rokem se také snažíme oživit odborný program přednáškovým blokem za účasti partnerů v programu Synergy.
 
 Po zkušenostech z pořádání minulých kongresů, kterých se zúčastnilo až více než 700 lékárníků, věříme, že Vám budeme mít co nabídnout.
 
Vlastní akce letos proběhne v termínu 15.–17. 11. 2019 v Olomouci v kongresovém centru hotelu Clarion.
 
Záštitu nad kongresem převzal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.
 
PharmDr. Marek Lžičař
Předseda organizačního výboru kongresu
 
Nepřehlédněte, stojí za přečtení - Pharma Tribune I/1
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 08 Duben 2019 11:13

2. dubna 2019 vyšlo první číslo prvního ročníku Pharma Tribune (bude vycházet 4x ročně). Vydání se věnuje problematice změn v odměňování lékáren, výpadkům v dodávkách léků, poslaneckému návrhu na Rx-online a dalším. První a poslední strana nového periodika přináší rozhovory s nemocničními lékárníky, s dovolením redakce zveřejňujeme odkazy:

PharmDr. Petr Horák, prezident EAHP: Je nás málo, musíme energii vynaládat účelně

Mgr. Michal Hojný. předseda SNL: Předepsáním receptu léčba nekončí

 
Pololetní výkaz o nákladech na nákup LP a PZLÚ 2019 zrušen
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 08 Duben 2019 11:05

Zveřejňujeme informaci, že "Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely" byl pro rok 2019 zrušen. V roce 2018 Porada vedení MZd ČR změnila charakter tohoto výkazu na plošně nepovinný. Bylo avizováno, že ÚZIS ČR případně osloví přímo vedení konkrétních nemocnic, budou-li data potřebná pro validaci vybraných statistických šetření v resortu, a domluví s nimi individuální technické podmínky hlášení těchto dat.

Pro rok 2019 je nicméně tento výkaz již zrušen a nefiguruje vůbec ve výčtu výkazů zasílaných na ÚZIS https://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2019.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 41

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 37 

 Související instituce a webové stránky:

Ceska_lekarnicka_komora                   

     ČLnK                         IPVZ                           NCONZO                            ČFS ČLS JEP


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack