Test NemLek webu

Test NemLek webu

European Statements of Hospital Pharmacy

Protipadělková směrnice

Zprávy SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv

clip_image029.jpg
Úvod
Pozvánka - seminář SÚKL k problematice FMD
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 14 Leden 2019 11:35
Vážené kolegyně a kolegové,
již jen necelý měsíc zbývá do platnosti Nařízení Evropské unie, známého pod přezdívkou "Protipadělková směrnice" (Falsified Medicines Directive, FMD). Z Evropské legislativy plyne pro lékárníky mnoho povinností, které zásadně zasáhnou do každodenní práce při výdeji léčivých přípravků.  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, sekce dozoru, ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou a Národní organizací pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) pořádá pro lékárníky v pondělí dne 21. ledna 2019 seminář s názvem „Ochranné prvky“ (odkaz zde, včetně návodu na přihlášení a odkazu na přihlášku) 
 
Program semináře:
15:00 – 15:30 Požadavky Nařízení 2016/161/EU (Mgr. A. Jonášová)
15:30 – 16:00 Hlášení neúspěšného ověření ochranných prvků (Mgr. E. Komrsková a Ing. P. Koucký)
16:00 – 16:20 Přestávka
16:20 – 16:40 Stav připravenosti českého úložiště a jeho uživatelů (P. Štisová)
16:40 – 17:10 Zkušenosti lékárny z pilotního projektu (PharmDr. M. Šimíček)
17:10 – 17:30 Jak se připravit a co očekávat od lékárenského software v souvislosti s FMD (Mgr. J. Šípek)  
Pozn: Ze semináře bude pořízen záznam, který bude zveřejněn.
 
Budeme diskutovat aktuální situaci a novinky, nebude časový prostor na základní informace o problematice. Proto doporučujeme všem účastníkům předem prostudovat podklady a prezentace dostupné na webových stránkách NOOL a shlédnout záznam webináře ze dne 15. 11. 2018 dostupného na webu ČLnK:
Zdroje informací (Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv):
 
 
 
Moje vzpomínka na 1. kongres SNL v roce 1996
Napsal uživatel Helena Rotterová   
Středa, 21 Listopad 2018 21:02
foto: Miroslav KloudaVážené kolegyně a kolegové, milí lékárníci. Uveřejňujeme svědectví o vzniku tradice konání Kongresů nemocničních lékárníků z pera jedné z nejpovolanějších, dr. Heleny Rotterové,  jednoho ze tří členů prvního organizačního výboru 1. Kongresu nemocničních lékárníků. Historicky cenná fakta jsou podána s nadsázkou, která u čtenáře jistě vyloudí nejeden úsměv na rtech. Nezbývá si jen přát, aby tento článek byl pilotním dílem nového seriálu, jehož další díl budeme netrpělivě vyhlížet.  (Šim)
 
Ráda bych zavzpomínala na historii nedávno minulou, kterou jsem sama prožila, a tak se neubráním subjektivnímu hodnocení. 
Na začátku 90. let se zdálo, že v nemocničních lékárnách snad ani nikdo nezůstane. Kolegové se vrhali s nadšením do vlídné náruče privatizace, odcházeli k farmaceutickým firmám a v nemocnici zůstávala jen hrstka statečných. Vypadalo to, že s odchodem atestovaných kolegů se pozvolna vytratí i jejich odbornost, zanikne nemocniční lékárenská činnost bez náhrady a že tento proces je ireverzibilní. Naštěstí se tak nestalo a pár desítek kolegů nedopustilo zánik nemocničního lékárenství v Čechách, na Moravě, ba i ve Slezsku.
 
Celý článek...
 
Podpora EAHP k antibiotickému týdnu
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 12 Listopad 2018 22:29

Vážení kolegové,

EAHP připravila sadu nástrojů sociálních médií, která vám pomůže zapojit se do tématu ATB týdne (k dispozici ZDE). Obsahuje materiály týkající se Světového týdne pro zvyšování povědomí o antibiotikách a Evropského dne pro informovanost o antibiotikách. Sdílejte na sociálních sítích, k dalším tématům EAHP odkaz také ZDE

výbor SNL

 
Kongres je úspěšně za námi, děkujeme všem účastníkům
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 30 Říjen 2018 22:04
Prezentace z kongresu jsou zveřejněny v sekci "Prezentace z kongresů"
 
Program je připravený, přednášející ladí své prezentace. Letošní rok bude program opět probíhat v několika sekcích, nejen v sobotu, ale i v pátek. Účastníci v přípravě před atestacemi budou asi spíše volit III. setkání příznivců specializačního vzdělávání. Workshop o spletitosti FMD si zase nenechají ujít kolegyně a kolegové, kteří mají specializační zkoušku už za sebou :-)
Sobotní program slibuje přednáškovou smršť už od rána a skončí v pozdní podvečer. Doufám, že vám pak zbydou síly i chuť se vzdělávat při sledování nedělních prezentací, které potrvají až do oběda.
Pokud budete mít před začátkem kongresu nějaké dotazy, neváhejte je směřovat na naši facebookovou stránku. 
Dotazy na přednášející můžete pokládat už i před kongresem, nebo v průběhu kongresu přímo na facebook. Dejte vědět svým kolegům a přátelům, aby mohli sledovat dění na kongresu on-line.  
Sledujte aktuality - Sdílejte zkušenosti - Připravujte si dotazy
Za celý organizační výbor a za výbor Sekce nemocničních lékárníků se na vás těší
Marek Lžičař
 
22. kongres nemocničních lékárníků - program a registrace
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Neděle, 14 Říjen 2018 20:02
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemocniční lékárníci.
Ačkoliv to za oknem stále nevypadá, pomalu se blíží Kongres nemocničních lékárníků. Proběhne tentokrát v Hradci Králové v termínu  9.-11. listopadu 2018.  Předběžný program naleznete ZDERegistrovat se můžete již dnes na webových stránkách kongresu ZDE
Páteční podvečer se kolegové budou moci setkat na bloku přednášek s tématikou specializačního vzdělávání, v podobném formátu jako na loňském kongresu.
V sobotu ráno po slavnostním zahájení bude pokračovat odborný program dalšími prezentacemi. Letošní kongres bude věnován převážně antiinfekční terapii.  Současný stav rezistence na antibiotika v ČR zhodnotí ve své prezentaci  doc.  MUDr. Helena Žemličková ze Státního zdravotního ústavu. Stalo se již tradicí, že na kongres zveme také zahraniční hosty. Letos přivítáme dr. Steffena Amanna z Německa, člena výboru EAHP, který ve své první přednášce nastíní úlohu nemocničního lékárníka při zvládání antimikrobiální rezistence. Ve druhém odpoledním sdělení pak seznámí účastníky kongresu se situací nemocničního lékárenství v Německu.
Třetím hlavním speakerem sobotního dopoledního programu bude doc. MUDr. Filip Růžička z FN u sv. Anny v Brně se svojí prezentací popisující potenciální alternativy v boji proti infekčním chorobám. 
Celý článek...
 
Workshop účastníků pilotního testování a dalších zájemců o problematiku FMD
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Čtvrtek, 11 Říjen 2018 15:20
Zveme všechny zájemce o problematiku, nejen z "pilotních lékáren":
 
Kdy: pátek cca 16-18 hodin
Kde: Kongres nemocničních lékárníků Hradec Králové (místnost bude upřesněna dle počtu zájemců).  Přihlašujte se ZDE
 • Zkušenosti z pilotního testování po třech měsících:
 • podpis smlouvy a registrace do EMVS
 • dostupnost a druhy přípravků
 • komunikace distributorů v pilotu
 • chybovost systému
 • funkce a úpravy lékárenského software (recyklace, storno, převody mezi skaldy, vratky, řešení chyb při výdeji…)
 • rychlost připojení
 • čtečky, možnosti (polo) automatických zařízení
 • změny organizace provozu vzhledem k FMD
Novela zákona o léčivech
Způsob hlášení nenačtených kódů „alertů“, role MAH, SÚKL, distributorů, propojení s lékárenskými software
Změny obchodních podmínek distributorů  … a další témata

Hledání společných řešení, výměna zkušeností a návrhy, společný postup.

 
Výzva: Ocenění Sekce nemocničních lékárníků za nejlepší publikace v oboru nemocniční lékárenství
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 08 Říjen 2018 22:05
Výbor SNL ČFS vyhlašuje soutěž o nejlepší publikace v oboru nemocniční lékárenství. Do soutěže je možné přihlásit publikace se zaměřením na veškeré odborné činnosti nemocničního lékárníka:
 • Léková politika
 • Bezpečnost pacientů a jištění kvality
 • Příprava léčiv
 • Klinickofarmaceutická péče
 • Lékárenská péče 
 • Management nemocniční lékárny
 • Vzdělávání a výzkum
Celý článek...
 
Pozvánka na III. setkání příznivců specializačního vzdělávání lékárníků na Kongresu nemlek
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Sobota, 06 Říjen 2018 16:42
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, vážení a milí příznivci specializačního vzdělávání,
Katedra lékárenství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví si Vás dovoluje pozvat k tradičnímu III. setkání školitelů, kolegů v atestační přípravě a všech zájemců o specializační vzdělávání lékárníků v pátek 9. listopadu 2018  16:00 - 18:30. Již více než rok platí novela zákona č. 95/2004 Sb. (zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta). Nové vzdělávací programy pro naše obory stále nejsou vydány. Budeme Vás informovat o jejich vývoji. Pro inspiraci se opět seznámíte s dvěma atestačními pracemi, které byly úspěšně obhájeny během atestační zkoušky z nemocničního lékárenství v loňském roce. Budeme se věnovat i Vašim dotazům ohledně atestační přípravy.
V druhé části setkání jsme pro Vás připravili ucelený přehled požadavků pro tzv. aprobační zkoušky a aprobační stáže. Počet kolegů ze zemí mimo EU se zvyšuje a tím se i zvyšuje zájem o možnost konání povinné aprobační stáže v některé z našich lékáren. Seznámíme Vás s úspěšností kolegů u aprobačních zkoušek.
Jsme velice rádi, že v budeme moci přivítat prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D, který bude informovat o nových vzdělávacích programech Faf UK v Hradci Králové. 
V pátek v podvečer uzavře setkání příznivců specializačního vzdělávání JUDr. Jakub Král, Ph.D.  Bude informovat o připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Novela přináší nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Novelu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v rámci třetího čtení. Více také ZDE
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 7 z 45

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 28 

 Související instituce a webové stránky:

Ceska_lekarnicka_komora                   

     ČLnK                         IPVZ                           NCONZO                            ČFS ČLS JEP


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack