Test NemLek webu

Test NemLek webu

European Statements of Hospital Pharmacy

Protipadělková směrnice

Zprávy SÚKL

clip_image005.jpg
Úvod
Pracovní den nemlek 24. dubna 2019 - přihlašování otevřeno
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Středa, 03 Duben 2019 14:15

Přinášíme informace o programu letošního Pracovního dne Sekce nemocničních lékárníků, který se bude konat 24. dubna 2019 v 9:30 v Lékařském domě v Praze, tentokrát na téma Rizika spojená s dávkováním léčivých přípravků.  Lékárník je při výdeji a při přípravě léčivých přípravků odpovědný za dodržování terapeutických dávek léčivých přípravků, respektive za nepřekročení maximální dávky bez vědomí lékaře. Nesprávné dávkování léčivých přípravků může mít pro pacienta až fatální následky. Lékárna je odborným pracovištěm, které zároveň poskytuje konzultace ohledně dávkování pacientům a zdravotnickým pracovníkům.

Jsme rádi, že naše pozvání přijali pracovníci Toxikologického informačního střediska, kteří nás seznámí s epidemiologií intoxikací léčivými přípravky v ČR. Během pracovního dne se zaměříme na dopady překračování maximálních dávek u analgetik. Odborný program zakončí zkušenosti s dávkováním léčivých přípravků u dětských pacientů. Zaměříme se i na informační zdroje, které vedle SPC konkrétního léčivého přípravku můžou pomoci s určením terapeutické dávky pro konkrétního pacienta.

Program ke stažení ZDE

Na pracovní den se přihlašujte ZDE

za organizační výbor PharmDr. Marcela Heislerová, PhD.

 
Vyjádření SNL k pozměňovacímu návrhu ZoL - zásilkový výdej léčiv na Rp
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 18 Březen 2019 09:57

Vážené kolegyně a kolegové,

zveřejňujeme  Vyjádření Výboru Sekce nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP  k pozměňovacímu návrhu Zákona o léčivech z pera pana poslance Patrika Nachera na téma Zásilkový výdej LP na předpis (ke stažení zde (č. 302 z 13.3.2019). Jsme přesvědčeni, že návrhu, který zásadním způsobem mění charakter poskytování lékárenské péče v ČR, by měla předcházet široká odborná diskuse. 

Vyjádření bylo zasláno mj. ministru zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi, MHA a předsedkyni Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc.

výbor Sekce nemocničních lékárníků

 
V Německu rozhodně nežijeme v lékárnickém ráji
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 05 Březen 2019 10:50
Se svolením Standy Havlíčka Zveřejňujeme rohovor s dr. Steffenem Amannem, nemocničním lékárníkem z Německa a členem výboru EAHP, publikovaný v Časopisu českých lékárníků.
 
Na 22. kongresu nemocničních lékárníků byl v listopadu minulého roku hlavním zahraničním přednášejícím Steffen Amann, vedoucí lékárník v lékárně Městské nemocnice v Mnichově (Munich Municipial Hospital Group). Sám o sobě řekl, že má jako lékárník 25 let praxe a zároveň se cítí být pacientem, který bude jednou potřebovat terapii. Na kongresu vystoupil celkem se dvěma příspěvky. První věnoval problematice Antibiotické rezistence a druhou přehledu nemocničního lékárenství v Německu. Mezi oběma přednáškami si našel čas na poskytnutí rozhovoru. Hned moje první otázka ho ale rozesmála.
 
Vzhledem k tomu, že se mnoho kolegů u nás dívá za naše západní hranice jako na lékárenský ráj, nemůžu se ani zeptat jinak. Mají se lékárníci v Německu jako v ráji?
Opravdu se to děje? Opravdu si myslíte, že na západ od vás je pro lékárníky ráj? V tom případě se musíte dívat přes Německo někam ještě dál na západ. V Německu rozhodně nežijeme v lékárnickém ráji.
Počkejte myslím to vážně. Možná to není z perspektivy nemocničního lékárenství ale pohledem na celý segment lékárenství. Částečně pro určitou ekonomickou stabilitu provozování lékáren, ale také pro společenský obraz a prestiž lékárníka. Jakkoliv se jako lékárníci snažíme nabízet odbornost a specializované poradenství, poptávka po ní není. Protože u nás jsme v očích veřejnosti spíš prodavači. 
Zajímavé, jste na tom úplně stejně jako lékárníci v Německu, alespoň podle toho, co já vím a do jaké míry můžu hodnotit veřejné lékárenství. Upřímně musím samozřejmě říct, že ABDA, obdoba vaší lékárnické komory, a další lékárnická sdružení propagují myšlenku, která by měla posílit veřejné mínění v tom smyslu, že lékárník je vážené povolání s hlubokými znalostmi o lécích a je pacientům k dispozici. Na druhé straně veřejnost vnímá, že lékárna je pro nákupy trochu luxusní místo, což dokladuje i užívání slovního spojení „lékárnická cena“ pokud chcete říct, že je něco příliš drahé.
Celý článek...
 
Nabídka účasti na Academy Seminars EAHP 2019
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Neděle, 24 Únor 2019 23:46
Vážení nemocniční lékárníci,
věnujte, prosím, pozornost nabídce EAHP na dva Academy Semináře, které se budou konat v Bruselu 20. -21. září 2019. V případě zájmu o účast se přihlaste do 22. března 2019 ve formuláři ZDE. Podmínkou účasti je členství v SNL,  vypracování zprávy ze služební cesty a prezentace na Kongresu nemocničních lékárníků. V případě většího počtu zájemců vybere účastníky výbor SNL. EAHP hradí účast a ubytování, náklady na dopravu mohou být vybraným účastníkům hrazeny z prostředků ČFS.

 

Seminar 1: Antibiotic Stewardship: Advanced
Seminar 2: Qualitive research methods
 
Z každé země se každého semináře mohou účastnit dva nemocniční lékárníci (4 účastníci celkem), registraci a rezervaci ubytování (po schválení výborem SNL) je nutné provést do 31. května 2018.
 
 
Podminky účasti ze strany EAHP: nemocniční lékárník plynně hovořící anglicky
 
Seminář 1 - Po úspěchu prvního "Academy seminar" o Antibiotic Stewardship (pro začátečníky) se jedná o pokračování se stejnou tématikou, ale pro nemocniční lékárníky s pokročilou úrovní znalostí v této oblasti;

Seminář 2 - Nemocniční lékárníci, kteří plánují, zajímají se, nebo již mají zkušenosti s hodnocením zdravotních služeb.  Tento Seminář nícméně není vhodný pro ty, kdo již mají hluboké znalosti kvalitativního výzkumu (Wikipedie).
 
výbor SNL

 

 
Survey ECDC - Používání antibiotik a rezistence
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Čtvrtek, 21 Únor 2019 11:43
Vážené kolegyně a kolegové,
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) pořádá survey, která se snaží posoudit znalosti zdravotnických pracovníků ohledně používání ATB a rezistence proti antibiotikům. Prosíme o účast na průzkumu, odkaz na CZ verzi survey je ZDE, termín je do 1. března 2019.
děkujeme
výbor SNL
 
Aktuální informace k protipadělkové směrnici (FMD)
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pátek, 01 Únor 2019 15:33

Vážené kolegyně a kolegové, 

ČLnK  a Sekce nemlek se intenzivně věnuje přípravám na start systému ověřování pravosti léčivých přípravků 9. 2. 2019. Pracovní skupina ČLnK je ve stálém kontaktu s NOOL z.s., SÚKL, MZd i poskytovateli lékárenských informačních systémů. Chaotický stav (ne)připravenosti systému a velké množství stále nejasných otázek, které systém provázejí, stále nedovolují předložit jednoznačné doporučení, jak po od 9. 2. 2019 postupovat. Podrobnosti v odkazech na web ČLnK ZDE: (přihlášení do komorové části webu „pro registrované“)

Prezentace ze semináře na SÚKL 21. ledna 2019 ZDE

Novela ZoL dle FMD – informace ZDE

Podrobněji přestupky a sankce včetně data platnosti ZDE

další informace a zpřesnění pokynů na webináři ČLnK ve středu 6. února 

za výbor SNL

Martin Šimíček

 
Pozvánka - seminář SÚKL k problematice FMD
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 14 Leden 2019 11:35
Vážené kolegyně a kolegové,
již jen necelý měsíc zbývá do platnosti Nařízení Evropské unie, známého pod přezdívkou "Protipadělková směrnice" (Falsified Medicines Directive, FMD). Z Evropské legislativy plyne pro lékárníky mnoho povinností, které zásadně zasáhnou do každodenní práce při výdeji léčivých přípravků.  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, sekce dozoru, ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou a Národní organizací pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) pořádá pro lékárníky v pondělí dne 21. ledna 2019 seminář s názvem „Ochranné prvky“ (odkaz zde, včetně návodu na přihlášení a odkazu na přihlášku) 
 
Program semináře:
15:00 – 15:30 Požadavky Nařízení 2016/161/EU (Mgr. A. Jonášová)
15:30 – 16:00 Hlášení neúspěšného ověření ochranných prvků (Mgr. E. Komrsková a Ing. P. Koucký)
16:00 – 16:20 Přestávka
16:20 – 16:40 Stav připravenosti českého úložiště a jeho uživatelů (P. Štisová)
16:40 – 17:10 Zkušenosti lékárny z pilotního projektu (PharmDr. M. Šimíček)
17:10 – 17:30 Jak se připravit a co očekávat od lékárenského software v souvislosti s FMD (Mgr. J. Šípek)  
Pozn: Ze semináře bude pořízen záznam, který bude zveřejněn.
 
Budeme diskutovat aktuální situaci a novinky, nebude časový prostor na základní informace o problematice. Proto doporučujeme všem účastníkům předem prostudovat podklady a prezentace dostupné na webových stránkách NOOL a shlédnout záznam webináře ze dne 15. 11. 2018 dostupného na webu ČLnK:
Zdroje informací (Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv):
 
 
 
Moje vzpomínka na 1. kongres SNL v roce 1996
Napsal uživatel Helena Rotterová   
Středa, 21 Listopad 2018 21:02
foto: Miroslav KloudaVážené kolegyně a kolegové, milí lékárníci. Uveřejňujeme svědectví o vzniku tradice konání Kongresů nemocničních lékárníků z pera jedné z nejpovolanějších, dr. Heleny Rotterové,  jednoho ze tří členů prvního organizačního výboru 1. Kongresu nemocničních lékárníků. Historicky cenná fakta jsou podána s nadsázkou, která u čtenáře jistě vyloudí nejeden úsměv na rtech. Nezbývá si jen přát, aby tento článek byl pilotním dílem nového seriálu, jehož další díl budeme netrpělivě vyhlížet.  (Šim)
 
Ráda bych zavzpomínala na historii nedávno minulou, kterou jsem sama prožila, a tak se neubráním subjektivnímu hodnocení. 
Na začátku 90. let se zdálo, že v nemocničních lékárnách snad ani nikdo nezůstane. Kolegové se vrhali s nadšením do vlídné náruče privatizace, odcházeli k farmaceutickým firmám a v nemocnici zůstávala jen hrstka statečných. Vypadalo to, že s odchodem atestovaných kolegů se pozvolna vytratí i jejich odbornost, zanikne nemocniční lékárenská činnost bez náhrady a že tento proces je ireverzibilní. Naštěstí se tak nestalo a pár desítek kolegů nedopustilo zánik nemocničního lékárenství v Čechách, na Moravě, ba i ve Slezsku.
 
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 8 z 47

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 27 

 Související instituce a webové stránky:

Ceska_lekarnicka_komora                   

     ČLnK                         IPVZ                           NCONZO                            ČFS ČLS JEP


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack