Test NemLek webu

Test NemLek webu

European Statements of Hospital Pharmacy

Protipadělková směrnice

 
Nemlek - Nemocniční lékárníci

Tweets by @nemlek

Zprávy SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Revidovaný Seznam esenciálních antiinfektiv za rok 2020
 • Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím kyslík v tlakových lahvích
  SÚKL upozorňuje na výskyt nelegálních léčivých...
 • Upozornění na ukončení aktualizací číselníku "KLK"
  Důležité upozornění pro všechny uživatele číselníku...
 • Vyjádření EMA ke stanovisku WHO o remdesiviru
  V návaznosti na vyjádření Světové zdravotnické organizace...

clip_image010.jpg

Novinky z EAHP

 • 25th Anniversary EAHP Congress - Hospital Pharmacy 5.0 - the future of patient care (2021)
 • EAHP Opinion on COVID-19 Vaccine Programmes and their Implementation
 • Lessons learned from COVID-19 – EAHP Survey on the future crisis preparedness of hospital pharmacies
 • 25th Anniversary EAHP Congress - Hospital Pharmacy 5.0 - the future of patient care
Úvod
Aktuality

Zápis ze schůze výboru SNF 19. ledna 2023 v Jihlavě ZDE

Zápis ze schůze výboru SNF 22. prosince 2022 v Praze ZDE

Celý článek...
 
Pozvánka na pracovní den Sekce nemfarm 2023
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 20 Únor 2023 23:10

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jak jsme již avizovali, připravujeme pro Vás na středu 26. dubna další pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP. Vzhledem k častým výpadkům a nedostatečným dodávkám antibiotik se bude zabývat právě touto velmi aktuální problematikou. 
O své každodenní zkušenosti se s námi podělí praktická lékařka MUDr. Ludmila Bezdíčková. Vzhledem k růstu výskytu alergií bude určitě zajímavé dozvědět se více o ověřování alergií na antibiotika v ambulanci klinické imunologie a alergologie MUDr. Jany Vydlákové. I v době výpadků antibiotik přichází nové přípravky z této skupiny na trh. MUDr. Lenka Ryšková nás seznámí s některými novými molekulami v kontextu jejich použití u hospitalizovaných pacientů. 
Odpolední blok je naplněn nejen sděleními kolegů nemocničních farmaceutů z naší každodenní praxe, ale s aktuální a připravovanou legislativou nás seznámí Mgr. Daniela Rrahmaniová z Ministerstva zdravotnictví, zazní i aktuality z výboru SNF.
 
Pracovní den proběhne v kongresovém centru IKEM (Vídeňská 1958/9, Praha 4), stream zajistí připojení těch, kterým se nepodaří zúčastnit prezenčně.
Z akce bude dostupný i záznam, ale jeho sledování již nebude zařazeno do systému celoživotního vzdělávání ČLnK.
 
Za Výbor SNF se na viděnou těší Marcela Heislerová
 

v příloze ZDE naleznete finální verzi programu Pracovního dne SNF, který se uskuteční 26. dubna 2023 v kongresovém sále IKEM

Přihlášky pomocí elektronického formuláře ZDE do 17. dubna

 

 
Ze vzpomínek na nemocniční lékárnu a nemocniční lékárenství (o zásobování léčivými přípravky)
Napsal uživatel Helena Rotterová   
Čtvrtek, 19 Leden 2023 16:57

Celou moji kariéru provázely drobné nedostatky až totální výpadky v zásobování léčivými přípravky……

V 80. letech se objednávalo v lékárnách do tzv. objednacích knih. Knih bylo celkem 8. Kniha 1. perorální léčivé přípravky, 2. injekce, 3. diversa interna a externa, 4. zahraniční přípravky (ale většina lékáren tuto čtvrtou knihu ani neviděla), 5. veterinaria (rovněž používána jen určenými lékárnami), 6. suroviny, labochemikálie, diagnostika, 7. SZM a 8. obaly.

99% sortimentu v tehdejších lékárnách byly léky československé a léky ze zemí RVHP(Rada vzájemné hospodářské pomoci). Dovozem se mínil dovoz ze zemí kapitalistických a Jugoslávie, dováželo se jen okolo 300 léčivých přípravků. Čtvrtou knihu měla v našem OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) lékárna nemocniční a jedna lékárna na náměstí pro ostatní ambulantní pacienty. Dále existovaly knihy plánovací. V okresní nemocnici, kde jsem pracovala, plánovala léky z dovozu na příští rok Komise pro účelnou farmakoterapii už v dubnu. Plánovací knihu pak předala (většinou ke seškrtání) krajské komisi, ta pak dále té ústřední při MZ. Jen pro představu, humánní inzulíny byly jen pro několik málo dětských pacientů, Fortral Bayer  jsme pro pacienty rozpočítávali do papírových sáčků po deseti tabletách na čtrnáct dní, z čehož mám dodnes trauma a poznamenalo mě to natolik, že jsem si na to okamžitě vzpomněla. Dodávky z krajského Zdravotnického zásobování byly dvakrát za měsíc. Nedostatkové léky jsme pro informování lékařů ve stejném intervalu sepisovali na psacím stroji s mnoha průklepy.

Celý článek...
 
Vzdělávací akce v roce 2023
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Sobota, 10 Prosinec 2022 11:43

Do vašich kalendářů, zveřejňujeme termíny tradičních akcí pro rok 2023.

 
Výsledky voleb do SNF a ČFS
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Sobota, 10 Prosinec 2022 11:21
Vážené kolegyně a kolegové, 
Na stránkách ČFS byly publikovány výsledky voleb do orgánů ČFS. V následujícím čtyřletém funkčním období bude výbor SNF fungovat v mírně pozměněné sestavě:
 • PharmDr. Martin Šimíček
 • PharmDr. Petr Horák
 • Mgr. Michal Hojný
 • PharmDr. Marek Lžičař
 • PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.
 • PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D.
 • mjr. PharmDr. Michal Kočí
Poděkování za aktivní přístup a spoustu odvedené práce patří PharmDr. Kamilu Hrubému, Ph.D. a PharmDr. Lence Doležalové. Vzhledem k množství a šíři úkolů předpokládáme, že do jejich plnění se zapojí i kolegové, kteří nejsou zvolenými členy výboru SNF.
Součástí „velkého“ výboru ČFS se vedle dalších nemocničních farmaceutů stali nově PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. a PharmDr. Petr Horák. GRATULUJEME!
 
Nová oborová koncepce nemocniční farmacie představena na Kongresu nemocniční farmacie 2022
Sobota, 12 Listopad 2022 21:46

26. kongres nemocniční farmacie 11.-.13.11.2022 s více než sedmi sty účastníky je úspěšně za námi. Ohlédnutí za odborným programem  připravíme v nejbližších době, účastníkům zašleme odkaz na možnost shlédnout jednotlivé prezentace ze záznamu a připravíme dotazník s prosbou o zpětnou vazbu. Tradičně na konci listopadu zveřejníme téma a místo konání kongresu příštího. Tři dny odborného programu si můžete připomenout na fotografiiích na Facebooku @kongresnemlek.

Jednou ze zásadních událostí právě skončeného kongresu bylo představení nové koncepce nemocniční farmacie. Koncepce vznikala postupně v posledních skoro dvou letech jako přirozená reakce na vývoj oboru od poslední zveřejněné koncepce v roce 2010. Důvody pro vznik koncepce i samotný obsah jsme mnohokrát diskutovali s nemocničními farmaceuty na různých odborných fórech. Dokument, který zveřejňujeme, vychází z každodenních zkušenosti z naší praxe a zároveň se inspiruje v ostatních evropských zemích. Zamýšlí se nad potřebou transformace kontinuálního vzdělávání nemocničních farmaceutů ve smyslu posilování a rozšiřování kompetencí. Popisuje rozsah a náplň činností nemocniční farmacie se zaměřením na péči orientovanou na pacienta a definuje věcné a personální podmínky pro poskytování farmaceutické péče v nemocnici. V závěru v osmi základních bodech  popisuje předpoklady pro další rozvoj oboru. Jednotlivé cíle (v oblasti odborné, legislativní, specializačního vzdělávání, financování farmaceutické péče atd.) je možno postupně prosazovat jen za podpory ČFS, dalších odborných společností, Ministerstva zdravotnictví, České lékárnické komory a dalších). 

12.11.2022 výbor SNF

Ke stažení zde: Nemocniční farmacie - Farmaceutická péče a medikační management ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče - Oborová koncepce

 
Kongres nemocniční farmacie Ostrava - finální verze programu
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 08 Listopad 2022 00:00
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Sekce nemocniční farmacie pořádá již tento týden ve dnech 11. – 13. listopadu 2022 tradiční Kongres nemocniční farmacie.  Tentokráte se kongres historicky poprvé koná v Ostravě, a to a to pod drobně upraveným názvem korespondujícím s aktualizací názvu naší sekce.
Pro letošní rok jsme jako hlavní téma vybrali kardiovaskulární nemoci, které mají dlouhodobě vzrůstající výskyt v české populaci, k čemuž přispěla i již více než dvouletá pandemie nemoci COVID-19, a zaměříme se blíže na medicínské možnosti snížení souvisejících kardiovaskulárních rizik. Aktuální verze programu ZDE
Ti z vás, kteří přijedete do Ostravy, už přemýšlejí, co si mají vybrat z programové nabídky kongresu. Pro online účastníky, kteří si zvolili virtuální podobu kongresu, je nyní k dispozici na webových stránkách vstup do virtuální platformy. Podívejte se, zda se přihlásíte ve virtuální platformě do svého účtu, ověřte si heslo. Zároveň se můžete projít programem a strukturou stránek.
V pátek začínáme již v 15hod!
Sledujte i sociální sítě (fb a instagram). Pro pohodlené sledování celého dění kongresu si stáhněte mobilní aplikaci.
Více informací v informačních mailech.
Výbor kongresu
 
Kongres nemocniční farmacie 2022 - programový přehled
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Sobota, 27 Srpen 2022 12:51
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP pořádá i v letošním roce tradiční podzimní kongres, a to pod inovovaným názvem Kongres nemocniční farmacie. Tentokráte se jeho 26. ročník usku­teční v Ostravě ve dnech 11. až 13. listopadu 2022. Předběžný programový přehled naleznete ZDE
 
Pro letošní rok jsme jako hlavní téma vybrali kardiovaskulární nemoci, které mají dlouhodobě vzrůstající výskyt v české populaci, k čemuž přispěla i již více než dvouletá pandemie nemoci COVID-19, a zaměříme se blíže na medicínské možnosti snížení souvisejících kardiovaskulárních rizik.
 
Nejen v nemocničních lékárnách představují pacienti s kardiovaskulárním rizikem vysoké procento všech pacientů a správná lékárenská péče o ně je nezbytnou součástí správné terapie jejich nemoci.
 
Kromě tohoto hlavního tématu a tradičních bloků věnovaných specifickým farmaceutickým činnostem bychom rádi do programu včlenili samostatný blok věnovaný elektronizaci zdravotnictví coby velmi aktuální a rychle se vyvíjející oblasti.
 
Na základě Vaší pozitivní odezvy uspořádáme i v letošním roce kongres v hybridní podobě – tj. s možností fyzické i online účasti. Uplynulé roky nám ukázaly, že tato forma, kromě vyšší flexibility s ohledem na epidemickou situaci, může být pro řadu kolegů atraktivnější než klasický prezenční model a zároveň umožní zpětné zhlédnutí paralelně organizovaných částí programu. Jubilejního 25. ročníku se v roce 2021 zúčastnilo bezmála 700 účastníků, z toho 180 zvolilo online účast, řada dalších pak využila také dostupnost off-line záznamu po skončení kongresu.
 
Mgr. Nikola Mrázková
Předsedkyně organizačního výboru kongresu
 
Mgr. Michal Hojný
Předseda SNF ČFS ČLS JEP
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 49

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 17 

 Související instituce a webové stránky:

Ceska_lekarnicka_komora                   

     ČLnK                         IPVZ                           NCONZO                            ČFS ČLS JEP


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack